Tööplaan

Üleriigilise integratsiooniprojekti/kodanikuhariduse programmi Minu Riik 
perspektiivne tööplaan 2019/2020 õppeaastaks.

Aeg Üritus Täitmine
august 2019 Ettevalmistusperiood 18. tööaastaks töögraafikute koostamine,
õpilasrühmade graafikute koostamine, eelarve esitamine 2020. aastaks
 
oktoober 2019 Minu Riik Nõukogu koosolek Riigikogus  

06.09.2019 –
30.05.2020

Minu Riik õppepäevad Presidendi Kantseleis, Riigikogus ja Vabariigi
Valitsuses vastavalt kinnitatud graafikule
 
15.10.2019 Kodanikupäeva esseekonkursi väljakuulutamine koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumiga
 
11.11.2019

Kodanikupäeva esseekonkursi tööde laekumise viimane päev

 
13.11.2019 Esseekonkursi žürii koosolek  
21.11.2019 Zürii otsus  
25.11.2019 Kodanikupäeva esseekonkursi võitjate autasustamine  
12.2019 Jõulupidu  
23.01.2020 Eesti iseseisvuspäeva fotokonkursi väljakuulutamine  
02.2020 Fotokonkursile esitatud tööde esitamise lõpptähtaeg  
02.2020 Fotokonkursi žürii koosolek  
02.2020

Fotokonkursi võitjate autasustamine

 

aprill 2020

Õpilaskonverents Tallinnas (planeeritav)  
aprill 2020 Minu Riik Nõukoja koosolek Riigikogus  
juuni 2020 17. tööaasta pidulik lõpetamine  
juuni-juuli 2020 Aruandlus, graafikute planeerimine järgmiseks õppeaastaks,
eelarve koostamine
 

Minu riiki toetavad:

sponsorid