Tööplaan

NB! TÖÖPLAAN ON UUENDAMISEL


Üleriigilise integratsiooniprojekti/kodanikuhariduse programmi Minu Riik 
perspektiivne tööplaan 2018/2019 õppeaastaks.
Aeg Üritus Täitmine
august 2018 Ettevalmistusperiood 17. tööaastaks töögraafikute koostamine,
õpilasrühmade graafikute koostamine, eelarve esitamine 2018. aastaks
 
oktoober 2018 Minu Riik Nõukogu koosolek Riigikogus  

06.09.2018 –
30.05.2019

Minu Riik õppepäevad Presidendi Kantseleis, Riigikogus ja Vabariigi
Valitsuses vastavalt kinnitatud graafikule
 
23.10.2018 Kodanikupäeva esseekonkursi väljakuulutamine koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumiga
 
11.2018

Kodanikupäeva esseekonkursi tööde laekumise viimane päev

 
11.2018 Esseekonkursi žürii koosolek  
11.2018 Zürii otsus  
11.2018 Kodanikupäeva esseekonkursi võitjate autasustamine  
12.2018 Jõulupidu  
23.01.2019 Eesti iseseisvuspäeva fotokonkursi väljakuulutamine  
02.2019 Fotokonkursile esitatud tööde esitamise lõpptähtaeg  
02.2019 Fotokonkursi žürii koosolek  
02.2019

Fotokonkursi võitjate autasustamine

 

aprill 2019

Õpilaskonverents Tallinnas (planeeritav)  
aprill 2019 Minu Riik Nõukoja koosolek Riigikogus  
juuni 2019 17. tööaasta pidulik lõpetamine  
juuni-juuli 2019 Aruandlus, graafikute planeerimine järgmiseks õppeaastaks,
eelarve koostamine
 

Minu riiki toetavad:

sponsorid