Tööplaan

INTEGRATSIOONI ABC MTÜ

Üleriigilise integratsiooniprojekti/kodanikuhariduse programmi Minu Riik
perspektiivne tööplaan 2016/2017 õppeaastaks

Aeg Üritus Täitmine
august 2016 Ettevalmistusperiood 15. tööaastaks töögraafikute koostamine,
õpilasrühmade graafikute koostamine, eelarve esitamine 2016. aastaks
 
oktoober 2016 Minu Riik Nõukogu koosolek Riigikogus  

06.09.2016 –
30.05.2017

Minu Riik õppepäevad Presidendi Kantseleis, Riigikogus ja Vabariigi
Valitsuses vastavalt kinnitatud graafikule
 
21.10.2016 Kodanikupäeva esseekonkursi väljakuulutamine koostöös
Kultuuriminstertiumiga
 
18.11.2016

Kodanikupäeva esseekonkursi tööde laekumise viimane päev

 
19.11.2016 Esseekonkursi žürii koosolek  
22.11.2016 Zürii otsus  
....11.2016 Kodanikupäeva esseekonkursi võitjate autasustamine  
20.12.2016 Jõulupidu  
23.01.2017 Eesti iseseisvuspäeva fotokonkursi väljakuulutamine  
17.02.2017 Fotokonkursile esitatud tööde esitamise lõpptähtaeg  
20.02.2017 Fotokonkursi žürii koosolek  
22.02.2017

Fotokonkursi võitjate autasustamine

 

aprill 2017

Õpilaskonverents Tallinnas (planeeritav)  
aprill 2017 Minu Riik Nõukoja koosolek Riigikogus  
juuni 2017 15. tööaasta pidulik lõpetamine  
juuni-juuli 2017 Aruandlus, graafikute planeerimine järgmiseks õppeaastaks,
eelarve koostamine
 

Minu riiki toetavad:

sponsorid