Õppepäeva kava

I grupp

Maakonnakoolid

 • 10.00 Vabariigi Presidendi Kantselei või Stenbocki maja või Euroopa maja
 • 12.00 Riigikogu ja Toompea loss
 • 12.55 Viktoriin “Minu Riik” (päevateemased küsimused, parimatele auhinnad)
 • 13.00 Kohtumine Riigikogu liikmega
 • 13.45 Lõunasöök
 • 15.00 Eesti Panga muuseum või Tallinki meretund Lennusadamas või Teletorn või RMK
 • 16.30-17.00 Õppepäeva lõpp

Igal osavõtjal (ka õpetajal) peab kaasas olema isikut tõendav dokument (pass, ID kaart). Õpilased võtab Tallinnas vastu Minu Riik lektor-tõlk (giid), kes on lastega kogu päeva, kõik osalejad saavad teabevoldiku MINU RIIK, viktoriini küsimustiku, õpetajad ka vastava tunnistuse teabepäevast osavõtu kohta. Viktoriinis kõigile küsimustele õigesti vastanute vahel loositakse välja auhinnad Riigikogult, Tallinkilt, Mars Eesti OÜlt ja need antakse kätte giidi poolt õppepäeva lõpus.

Grupis on ainult 9. klasside õpilased vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud arvule (vt. koolide graafik) Kaasa võib sõita 2-4 õpetajat.

II grupp

Tallinna koolid

 • kell 13.50 Kogunemine Toompeal Lossi platsil Riigikogu hoone ees
 • kell 14.00 Ekskursioon Toompea lossi, Riigikogu tööga tutvumine
 • kell 14.55 päevateemane viktoriin
 • kell 15.00 Kohtumine Riigikogu liikmega
 • kell 16.00 Eesti Panga Muuseum või Euroopa maja või RMK

Igal osavõtjal (ka õpetajal) peab kaasas olema isikut tõendav dokument (pass, ID kaart, õpilaspilet, autojuhiload). Rühma võtab kell 13.55 Toompea lossi platsil vastu Minu Riik giid, kes saadab õpilased ekskursioonile, viib läbi viktoriini ja juhatab õpilased kohtumisele Riigikogu liikmega, pärast Riigikogus käimist viib rühma Eesti Panga Muuseumi või Euroopa majja või RMKsse.

Grupis on ainult 9. klasside õpilased vastavalt Haridusministeeriumi poolt kinnitatud arvule (vt. koolide graafik). Gruppi saadab kuni 2 õpetajat.

Tallinna koolide auhinnad saadetakse koolidesse.