Tööplaan

Üleriigilise integratsiooniprojekti/kodanikuhariduse programmi Minu Riik 
perspektiivne tööplaan 2021/2022 õppeaastaks.

Aeg Üritus
juuli-august 2021

Ettevalmistusperiood 20. tööaastaks töögraafikute koostamine, õpilasrühmade graafikute koostamine, eelarve esitamine 2022. aastaks. Lepingupartneritega läbirääkimised, töögraafikute kooskõlastamised

oktoober 2021 Minu Riik Nõukogu koosolek Riigikogus

06.09.2021 –
30.05.2022

Minu Riik õppepäevad Presidendi Kantseleis, Riigikogus ja Vabariigi
Valitsuses vastavalt kinnitatud graafikule
14.10.2021 Kodanikupäeva esseekonkursi väljakuulutamine koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumiga
16.11.2021

Kodanikupäeva esseekonkursi tööde laekumise viimane päev

17.11.2021 Esseekonkursi žürii koosolek
23.11.2021 Zürii otsus
25.11.2021 Kodanikupäeva esseekonkursi võitjate autasustamine
11.2021 Minu Riik juubeiaasta õpilaskonverents ja Minu Riik Parlament
24.01.2022 Eesti iseseisvuspäeva fotokonkursi väljakuulutamine
02.2022 Fotokonkursile esitatud tööde esitamise lõpptähtaeg
02.2022 Fotokonkursi žürii koosolek
02.2022

Fotokonkursi võitjate autasustamine

aprill 2022

Õpilaskonverents Tallinnas (planeeritav)
aprill 2022 Minu Riik Nõukoja koosolek Riigikogus
juuni 2022 20. tööaasta pidulik lõpetamine
juuni-juuli 2022 Aruandlus, graafikute planeerimine järgmiseks õppeaastaks,
eelarve koostamine