Tööplaan

Üleriigilise integratsiooniprojekti/kodanikuhariduse programmi Minu Riik 
perspektiivne tööplaan 2020/2021 õppeaastaks.

Aeg Üritus Täitmine
juuli-august 2020

Ettevalmistusperiood 19. tööaastaks töögraafikute koostamine, õpilasrühmade graafikute koostamine, eelarve esitamine 2021. aastaks. Lepingupartneritega läbirääkimised, töögraafikute kooskõlastamised

 
oktoober 2020 Minu Riik Nõukogu koosolek Riigikogus  

06.09.2020 –
30.05.2021

Minu Riik õppepäevad Presidendi Kantseleis, Riigikogus ja Vabariigi
Valitsuses vastavalt kinnitatud graafikule
 
15.10.2020 Kodanikupäeva esseekonkursi väljakuulutamine koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumiga
 
16.11.2020

Kodanikupäeva esseekonkursi tööde laekumise viimane päev

 
16.11.2020 Esseekonkursi žürii koosolek  
23.11.2020 Zürii otsus  
25.11.2020 Kodanikupäeva esseekonkursi võitjate autasustamine  
12.2020 Jõulupidu  
23.01.2021 Eesti iseseisvuspäeva fotokonkursi väljakuulutamine  
02.2021 Fotokonkursile esitatud tööde esitamise lõpptähtaeg  
02.2021 Fotokonkursi žürii koosolek  
02.2021

Fotokonkursi võitjate autasustamine

 

aprill 2021

Õpilaskonverents Tallinnas (planeeritav)  
aprill 2021 Minu Riik Nõukoja koosolek Riigikogus  
juuni 2021 19. tööaasta pidulik lõpetamine  
juuni-juuli 2021 Aruandlus, graafikute planeerimine järgmiseks õppeaastaks,
eelarve koostamine
 

Minu riiki toetavad:

sponsorid