Tööplaan

Üleriigilise integratsiooniprojekti/kodanikuhariduse programmi Minu Riik 
perspektiivne tööplaan 2022/2023 õppeaastaks.

Aeg Üritus
august 2022

Ettevalmistusperiood 21. tööaastaks töögraafikute koostamine, õpilasrühmade graafikute koostamine, eelarve esitamine 2023. aastaks. Lepingupartneritega läbirääkimised, töögraafikute kooskõlastamised

oktoober 2022 Minu Riik Nõukogu koosolek Riigikogus

06.09.2022 –
30.05.2023

Minu Riik õppepäevad Presidendi Kantseleis, Riigikogus ja Vabariigi
Valitsuses vastavalt kinnitatud graafikule
14.10.2022 Kodanikupäeva esseekonkursi väljakuulutamine
16.11.2022

Kodanikupäeva esseekonkursi tööde laekumise viimane päev

17.11.2022 Esseekonkursi žürii koosolek
23.11.2022 Zürii otsus
25.11.2022 Kodanikupäeva esseekonkursi võitjate autasustamine
11.2022 Minu Riik juubeiaasta õpilaskonverents ja Minu Riik Parlament
24.01.2023 Eesti iseseisvuspäeva fotokonkursi väljakuulutamine
02.2023 Fotokonkursile esitatud tööde esitamise lõpptähtaeg
02.2023 Fotokonkursi žürii koosolek
02.2023

Fotokonkursi võitjate autasustamine

aprill 2023

Õpilaskonverents Tallinnas (planeeritav)
aprill 2023 Minu Riik Nõukoja koosolek Riigikogus
juuni 2023 21. tööaasta pidulik lõpetamine
juuni-juuli 2023 Aruandlus, graafikute planeerimine järgmiseks õppeaastaks,
eelarve koostamine