Kroonika

Üleriigilise integratsiooniprojekti/kodanikuhariduse programmi MINU RIIK õppepäevadel osalejad alates 2002/2003 õppeaastast: 

2002/2003 13 410 Kõigi vene õppekeelega koolide nii 9. kui ka 12. klassid.
2003/2004 7095 Kõigi vene õppekeelega koolide nii 9. klassid.
2004/2005 7373 Kõigi vene õppekeelega koolide nii 9. klassid.
2005/2006 6153 Kõigi vene õppekeelega koolide nii 9. klassid.
2006/2007 6036 Kõigi vene õppekeelega koolide nii 9. klassid; 
Liitusid eesti koolid Lääne-Virumaalt.
2007/2008 6382 Kõigi vene õppekeelega koolide ja Lääne-Virumaa eesti
koolide 9. klassid; Liitusid eesti koolid Raplamaalt. 
2008/2009 7583 Kõigi vene õppekeelega koolide ja Raplamaa, Lääne-Virumaa eesti
koolide 9. klassid; Liitusid eesti koolid Tartu linnast ja Põlvast.
2009/2010 5255  Kõigi vene õppekeelega koolide , Raplamaa, Lääne-Virumaa, 
ja osade Tartu eesti koolide 9. klassid. 
2010/2011 6243 Kõigi vene õppekeelega koolide, Raplamaa, Lääne-Virumaa, 
ja osade Tartu eesti koolide 9. klassid.
KOKKU: 65 530  

2003.a

10. aprill
Töörühma esimehe Toivo Keva kohtumine Lasnamäe linnaosa asevanema Toivo Moorastiga, järgmise õppeaasta tööplaani kooskõlastamine Lasnamäe koolide osas ning linnaosa toetuse taotlemine projektile.

11. aprill
Kohtumine Tallinna Külmhoone turundusjuhi Kalev Ventsliga, teemaks ettevõtte võimalik toetus projektile Minu Riik. Vastavalt kokkuleppele võtab Minu Riik kohustuse lülitada programmi PREMIA Jäähalli külastamine peale kohustuslikku osa, tasuks selle eest annaks TKH igale lapsele (I-II etapp) 1 Premia jäätise lõunasöögi juurde, mis vähendaks toitlustamiskulusid 4 krooni võrra lapse kohta.
Kohtumine Premia Jäähalli tegevdirektori Rein Sokuga, kus räägiti kava väljatöötamisest järgmiseks õppeaastaks õpilaste Jäähalli külastamiseks ja presenteerimiseks MINU RIIK päevakava jätkuna. Premia jäähall annab igale MINU RIIK projektis osalejale võimaluse proovida tasuta uisutamist ja jäähalli tutvustava flaieri, millega saab 50% odavamalt uisutada.

17. aprill
Kohtumine Eesti Ühispanga marketingiosakonna juhtidega, arutamaks läbi sponsorlusplaani 2003/2004 õppeaastaks. Lepiti kokku, et EÜP jätkab ka järgmisel õppeaastal projekti toetamist suveniiridega (auhinnad kolmele parimale viktoriini küsimustele vastajale), samuti voldiku MINU RIIK osaliste trükikulude katmisega.

21. aprill
EÜP kohtumine 17. aprillil alustatud teemal ja raamlepingu sõlmimine uueks hooajaks.

25. aprill
Kohtumine Vabariigi Presidendi Kantselei protokolliosakonna töötaja Liisa Ojaveeriga, et kooskõlastada õpilasgruppide liikumise graafik selle hooaja lõpuni.
Kohtumine Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Rein Aidmaga projekti MINU RIIK rahastamise küsimustes, samuti paluti teda osaleda projekti töörühmas.

28. aprill
Tõöruhma liikmed Maria Laatspera ja Toivo Keva kohtusid Tallinna linna Haridusameti juhataja Andres Pajulaga, teemaks MINU RIIK ja Tallinna koolid. Et Tallinna Haridusamet ei toetanud sel õppeaastal projekti, arutati võimalusi toetuse saaamiseks järgmisel tegevusaastal, samuti Tallinna koolide osalusest projektis.

06. mai
Kohtumine Saksamaa Integratsiooni Organisatsiooni “SFI” liikmetaega, arutati kakskeelse hariduse vajalikkusest? Eestis, samuti mitte-eestlaste integreerumist eesti ühiskonda.

07. mai
Töörühma liikmed Aliser Velman ja Toivo Keva kohtusid rahvastikuminister Paul-Erik Rummoga, teemaks MINU RIIK rahastamisega seotu, samuti uued väljundid projekti elluviimisel 2003/2004 õppeaastal

09. mai
Kohtumine Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Toomas Varekiga. Arutati projekti käiku ja senitehtut. Räägiti Kohtla-Järve linna võlast õpilaste transporditeenuste eest. Leiti, et projekt on õnnestunud ja vajalik, tagasiside koolidelt on olnud Virumaalt ülimalt positiivne. Keskerakond toetab jätkuvalt projekti MINU RIIK.

14. mai
Töörühma liikmed Maria Laatspera ja Toivo Keva kohtusid Riigikogu esimehe Ene Ergmaga, keda paluti ettevõtmise patrooniks. Ene Ergma nõustus olema Minu Riigi patroon. Arutati vene õppekeelega koolide õpilaste võimalusi tutvustada neile riigi, võimu ja poliitilisi institutsioone. Ene Ergma pidas vajalikuks jätkata projekti kuni 2007/2008 õppeaastani vastavalt riiklikule programmile “Integratsioon eesti ühiskonnas 2000-2007”. Alates sellest päevast pani Riigikogu Ene Ergma ettepanekul välja viktoriinis hästi vastanutele kolm auhinda (Riigikogu pastapliiats ja Riigikogu kommid meenetekotis)
Kohtumine Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni esimehe Jaanus Männikuga, kellele tutvustati projekti MINU RIIK. Räägiti muukeelsete laste integreerumisest eesti ühiskonda, samuti keeleõppest ja (selle praktilistest) keelelaagrite arvu suurendamisest.

15. mai
Töörühma liikme Toivo Keva kohtumine Raadio 4 kommentaatori Liilia Sokolinskajaga. Intervjuu MINU RIIK kohta Raadio 4-le.

19. mai
Toivo Keva kohtumine TELEBALT projekti juhi Ene Eensaluga, teemaks Minu Riigi tutvustamine TELEBALTI konverentsil Tallinnas 19.-20. juunil 2003.
Toivo Keva kohtumine Isamaaliidu fraktsiooni esimehe Tunne Kelamiga, Räägiti projekti MINU RIIK vajalikkusest ja koostööst fraktsiooni ja projekti töörühma vahel.
Toivo Keva kohtumine Res Publica fraktsiooni aseesimehe Indrek Raudsega, kellele tutvustati projekti MINU RIIK ja paluti osaleda töörühma töös. Räägiti ka projekti rahastamisvõimalustest Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu.

20. mai
Projektijuhi kohtumine haridus –ja teadusminister Toivo Maimetsaga, räägiti muukeelsete õpilaste integreerumisest eesti ühiskonda ja projekti MINU RIIK osast selles. Minister hindas projekti väga õnnestunuks ja esimese aasta kordaläinuks. Räägiti ka projekti rahastamisvõimalustest.

23. mai
TV3 teeb saatelõigu 25.05. seitsmestele uudistele MINU RIIGI argipäevast.

27. mai
Toivo Keva kohtumine Riigikogu Mõõdukate fraktsiooni esimehe Ivari Padariga. Teemaks MINU RIIK ja selle vajalikkus.

29. mai
Projektijuhi kohtumine WRIGLEY Scandinavia AS esindaja Aimar Sillamaaga. Arutati koostöövõimalusi. Sõlmiti raamlepe, milles WRIGLEY hakkab uuest õppeaastast andma MINU RIIK projektis osalejatele tasuta närimiskummi ja toetab projekti rahaliselt summas kuni 15000 krooni, täpne summa sätestatakse koostöölepingu sõlmimisel juunikuu I poolel. Projektis osalejatele võib jagada WRIGLEY reklaammaterjale, samuti annab WRIGLEY viktoriini võitjatele 1 auhinna nädalas.

30. mai
Toivo Keva kohtumine Molodjozh Estonii ajakirjaniku Jevgenia Gorskiga. Intervjuu MINU RIIGI kohta.

03. juuni
Projekti töörühma liikme Narva linnapea ja Toivo Keva kohtumine Riigikogu spiikri Ene Ergmaga. Teemaks Narva muukeelsed õpilased ja MINU RIIK. Arutati ka töörühma 5. juuni koosoleku päevakorda.

05. juuni
Töörühma koosolek Riigikogus, juhatas Ene Ergma, päevakorras:

 • Projekti Minu Riik tööst 2002/2003 õppeaastal
 • Eelarve ja projekti läbiviimine 2003/2004 õppeaastal
 • Kohapeal tõstatatud küsimused

10. juuni
Kohtumine Reformierakonna fraktsiooni liikme Andres Taimlaga. Arutati Minu Riigi rahastamisvõimalusi Hasartmängumaksu Nõukogu poolt.

11. juuni
Koosolek Riigikogu Infotalituses. Koosolekust võtsid osa talituse juhataja Illi-Malle Ong, nõunik Helle Ruusing, konsultant Kaido Tee ja projekti töörühma liige, konsultant Maria Laatspera. Arutati integratsiooniprojekti Riigikogu külastamisega seonduvat. Lisa: protokoll

12. juuni
Töörühma juhi Toivo Keva kohtumine Haridus –ja teadusministeeriumi integratsiooninõuniku, töörühma liikme Maie Solliga. Arutati HTM ja Minu Riigi koostöövõimalusi, raamatu minu riik väljaandmisega seonduvaid küsimusi, õpetajate tuuri ettevalmistamist augustis jne.

16. juuni
Kohtumine Reformierakonna fraktsiooni liikme Leino Mägiga. Arutati MINU RIIGI ja Keila Tervisekeskuse koostöövõimalusi. Tõdeti, et Keila TK võiks end tutvustada Minu Riik projektis osalejatele, vastutasuks saaks mõni rühm presentatsioonina KTK külastuse. Räägiti ka Keila linna võimalustest rahastada projekti.

17. juuni
Riigikogu infoosakonna konsultandi ja töörühma liikme Maria Laatspera kohtumine töörühma juhi Toivo Kevaga. Arutati õpetajate tuuride korraldamist k.a. augustikuus, gruppide ajagraafikuid ja päevakava.

18. juuni
Töörühma poolt kohtus Toivo Keva Valitsuse pressibüroo direktori, töörühma liikme Kristi Liivaga. Arutati Stenbocki Maja külastamisgraafikut 2003/2004. õppeaastal, räägiti raamatu Minu Riik väljaandmisest, tekkinud võlgadest ja kohtumisest peaminister Juhan Partsiga.

19. juuni
Kirjade ettevalmistamine linnadele ja valdadele, kust on plaanitud vene koolide rühmad. Sponsortaotluste ettvalmistamine Narva firmadele AS Baltijes, AS Trans Urban, AS Narva Kreenholm, AS Narva Bussiveod, AS Transservice, AS Inpost, AS Vant, AS Narova, AS Nakro, Narva Elektrivõrkude AS. Minu Riigi töörühma juhi osalemine 19.20. juunini toimuva Euroopa Liidu Poolt korraldataval seminaril TELEBALT. Toivo Keva esineb 20.06.03 seminaril MINU RIIGIGA.

20. juuni
Sponsorkirjade ettevalmistamine firmadele Tamro Eesti AS, Eesti Metallieksport, Vaggen Eesti AS, Onako Eesti AS, ELKE Auto AS, Elcoteq Tallinn AS, Olerex AS, Nitrifert AS, Stockmann AS, Kesko Eesti AS, Eesti Energia AS, AS EMT, Tallinna Kaubamaja AS, Silmet Grupp AS, Tallinna Sadam AS, Pakterminali AS, Baltika AS, Eesti Statoil AS, Saurix Petroleum AS, Neste Eesti AS, Tallinna Piimatööstuse AS, Onistar AS, Tarmeko AS, Tartu Õlletehas AS projekti kulutuste katteks.

30. juuni
Töörühma juhi Toivo Keva kohtumine Narva linnapea ja töörühma liikme Tarmo Tammistega, arutati 2003/2004 õppeaasta projekti ajakava ja käiku. Nõupidamine Narva Haridusosakonna temal inetgratsiooniprojekt MINU RIIK. Kohtumine Haridusosakonna juhataja Maie Pragina, asejuhataja Endla Päeva ja Narva linna aselinnapea haridusküsimustes Galina Moldoniga. Kohtumine Narva ettevõtjatega, toetuse taotlused esitati AS Vant direktorile Hr. Juri Barkovile ja tulundusühistu Impost direktorile Aleksei Simonjonokile. Sponsortaotlused viidi veel Narva Elektrivõrkudele ja Kreenholmi Manufaktuurile.

7. juuli
Riigieelarvest toetuse saamiseks lepingu ettevalmistamine koos töörühma liikme, rahvastikuministri nõuniku Alisher Velmaniga.

8. juuli
Aruannete esitamine Lasnamäe LOVile, Kesklinna LOVile, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ning Hasartmängumaksu Nõukogule (Haridusministeeriumile), kellelt on saadud sopnsortoetusi projketile MINU RIIK.

10. juuli
Ajagraafikute ettevalmistamine ja väljasaatmine I ja II etapi (maakonnad) koolidele. Õpetajate reiside ettevalmistamine augustiskuus.

11. juuli
Ajagraafikute ettevlamistamine ja väljasaatmine Tallinna koolidele.

12. juuli
Toetusetaotluste esitamine Tallinna Spordi – ja Noorsooametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Lasnamäe Linnaosa Valitsusele

13. juuli
Toetuse saamiseks palvekirjade ettevalmistamine välissaatkondadele, seoses Kohtla-Järve linna otsusega, rahapuudusel mitte toetada transpordiga Minu Riigi projektis osalevaid Kohtla-Järve koole.

17. juuli
Kesklinna Valitsusega lepingu sõlmimine toetuse saamiseks Tallinna koolidele

22. juuli
Orbit Wrigleyga lepingu sõlmimine lastele tasuta närimiskummi saamise kohta

24. juuli
Haridus- ja Teadusministeeriumis Hasartmängumaksu toetuse taotluse esitamine

4. august
Rahandusministeeriumi esindajaga kohtumine seoses riigi eelarvest toetuse taotlusega

11. august
Kohtumine Vabariigi Presidendi Kantselei protokolliosakonna töötaja Liisa Ojaveeriga õpilasrühmade graafikute kooskõlastamiseks käesoleval õppeaastal

14. august
Rakvere linnavalitsuse esindajaga projekti kooskõlastamine Rakvere Vene Gümnaasiumi sõitude osas

15. august
Kirjad ja graafikud kõikidele Riigikogu fraktsioonide esimeestele uue õppeaasta kohtumnisaegade kohta.

19. august
Uute giidide väljaõpetamine projektis osalevate laste ekskursioonide korraldamiseks uuel õpiaastal

21. august
Koostöölepingu sõlmimine Premia Jäähalliga, et vastavalt kinnitatud ja töö
rühmaga kooskõlastatud päevakavale saavad MINU RIIGi prpjektis osalevad õpilased tutvuda jäähalliga ja soovi korral ka uisutada

22. august
Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa vene õppekeelega üldhariduskoolide ja haridus
osakondade esidajate õppereis Presidendi Kantseleisse, Vabariigi Valitsusse, Riigikokku, Eesti Ühispanka, Premia Jäähalli ja Keila Tervisekeskusse. Osalesid õpetajad ja haridusametnikud Kohtla-Järvelt, Jõhvist, Kiviõlist, Narvast, Sinimäelt, Narva-Jõesuust, Rakverest, Kundast, Tapalt, Tamsalust.

25. august
Õppereis , kus osalesid Tartu, Valga, Paide, Pärnu, Haapsalu, Maardu, Paldiski, Sindi ja Võru koolide õpetajad.

3. september
Kohtumine Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimehe Toomas Varekiga: Kohtla-Järve linna võlg eelmisest õppeaastast transpordikulude eest.

5. september
Kohtumine Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni liikme ja MINU RIIK töörühma liikme Arno Rossmaniga Kohtla-Järve linna võla küsimuses Minu Riigile

8. september
Selle õppeaasta esimene rühm Kunda Ühisgümnaasiumist.

10. september
Kohtumine Reformierakonna aseesimehe ja Minu Riik töörühma liikme Rein Aidmaga projekti rahastamisega seotud küsimuses

18. september
Kohtumine Haridus – ja Teadusministeeriumi osakonnajuhataja ja Hasartmängumaksust toetuse eraldamise töörühma esimehe Piret Taluriga projekti Minu Riik rahastamisega seotud küsimuses

22. september
Kohtumine EMT esindajaga seoses EMTpoolse abiga (EMT logoga auhinnad viktoriini võitjatele)

23. september
Kohtumine Riigikogu eimehe Ene Ergmaga. Lepiti kokku Minu Riigi toetajate vastuvõtt Toompeal (lisa: kutsutute nimekiri), räägiti riigi eelarvest projekti rahastamise võimalusi ja selle aasta rühmade liikumist.
ohtumine Rahvastikuministri abi Taavi Rõivasega: riigipoolne toetus projektile.

29. september
Taotluse esitamine Norra Saatkonnale Kohtla-Järve rühmade osalemiseks projektis

6. oktoober
Kohtumine EÜP esindaja Janek Maariga, arutati pangapoolset abi projektile

14. oktoober
Riigikogu esimehe ja Minu Riik patrooni pr. Ene Ergma vastuvõtt üleriigilise integratsiooniprojekti MINU RIIK toetajatele Riigikogu Kalevipoja saalis. Tänukirjaga peeti meeles MINU RIIK toetajaid Eesti Ühispanka, AS EMT, Narva tulundusühistut Impost, Narva AS Vant, AS Narva Elektrivõrk, Hollandi Suursaatkonda, Tallinna Ärikeskust, Premia Jäähalli, Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni eimeest Toomas Varekit, Riigikogu ResPublica fraktsiooni aseesimeest Indrek Raudset, Virumaa Giidide Liidu esimeest Enn Käissi, Narva linnapead Tarmo Tammistet, Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimeest Rein Aidmat, riigikogulasi Andres Taimlat, Sergei Ivanovi, Peeter Kreitzbergi, meie tublisid giide Maria Laatspera Riigikogust, Katrin Jõgi Vabariigi Presidendi Kantseleist ja giid-tõlki Juta Leinasaart.

23. oktoober
Kohtumine Vabariigi Presidendi Kantselei protokolliosakonnas: graafikud järgmiseks õppeveerandiks

29. oktoober
Kohtumine Soome Suursaatkonna einadaja Iiris Virtasaloga, seoses taotlusega saada Soome saatkonnalt toetust Kohtla-Järve õpilaste osalemiseks projektis

5. november
Kohtumine Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Rein Aidmaga seoses Tartu linnaga tekkinud makseprobleemidega, samuti arutati projekti rahastamisvõimalusi.

14.-15. november
Osalemine kodanikeühenduste konverentsil “Hea valitsemine” hotelli “Viru” konverentsisaalis.

4. detsember
Graafikud õppeaasta II poolaastaks Riigikogu fraktsioonidele (kohtumised Riigikogu liikmetega vastavalt päevakavale)

8. detsember
Kohtumine VPK-s: graafikud detsembriks ja jaanuariks

15. detsember
Koostöölepingu sõlmimine Viking Line Eesti OÜga, mille tulemusena annab Viking Line viktoriini võitjatele preemiateks päevakruiisid Tallinn-Helsingi-Tallinn kuni selle õppeaasta lõpuni (alates jaanuarist 2004)

 

2004.a

8. jaanuar
Lepingu sõlmimine Riigikantseleis riigi eelarvelise toetuse saamiseks projektile (küsitud 500 000, eraldatud 100 000 krooni)

12. jaanuar
Minu Riik ja Tõnismäe Reaalkooli vahel leping projekti dispetsherpunkti avamiseks koolimajas 2003/2004 õ.-a.

13. jaanuar
Kohtumine Vabariigi Presidendi kantselei protokolliosakonnas: graafikute kinnitamine jaanuariks-veebruariks 2004.

15. jaanuar
Huvireis Helsingisse viktoriini võitnud lastele

21. jaanuar
Kohtumine töörühma liikme Rein Aidmaga

28. jaanuar
Kohtumine EÜPs Janek Maariga: II poolaasta rühmad ja panga poolne toetus projektile

2. veebruar
Lepingu sõlmimine Lasnamäe LOVis projektile toetuse andmiseks summas 15000 krooni

4. veebruar
Kohtumine rahvastikuminister Paul-Eerik Rummoga. Räägiti Minu Riik olnust ja perspektiivist, vaeti ka rahastamisküsimusi ja üleriigilise kirjandivõistluse väljakuulutamist vene koolide 9. klasside õppureile

20. veebruar
Vastuvõtt parimatele viktoriinis osalenud õpilastele seoses Eesti Vabariigi 86. aastapäevaga

23. veebruar
Üleriigilise kirjandivõistluse väljakuulutamine koos rahavastikuministri bürooga vabariigi vene õppekeelega üldhariduskoolide 9. klasside õpilastele teemal “Mina ja minu riik". Tööde esitamise tähtaeg on 2. aprill 2004.a. rahavastikuministri büroosse.

25. veebruar
Kirjad kõigile vabariigi vene õpeekeelega üldhariduskoolidele ja haridusosakondadele kirjandivõistluse väljakuulutamisest ja konkursi juhend.

26. veebruar
Üleriigilise kirjandivõistluse zhürii kinnitamine: zhürii esimees rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo, liikmed: Alisher Velman - rahvastikuministri nõunik; Sergei Ivanov - Riigikogu liige; Toivo Keva - üleriigilise integratsiooniprojekti Minu Riik töörühma juht; Natalja Akimova - Tallinna Tõnismäe Reaalkooli vene keele ja kirjanduse õpetaja; Albina Tammemäe - Rakvere Gümnaasiumi vene keele ja kirjanduse vanemõpetaja; Olga Burmakina - Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse õpetaja; Veera Auzina - Tallinna Tõnismäe Reaalkooli vene keele ja kirjanduse õpetaja

2. märts
Kohtumine Vabariigi Presidendi Kantselei protokollioskonnas. Räägiti töökorraldusest seoses ekskursioonidega ja märtsi ja aprillikuu graafikutest

10. märts
Vabariigi Presidendi Kantselei koosolek 2004/2005 õppeaasta rühmade liikumise kohta. Koosolekust võttis osa ka VPK direktor Minu Riik töörühma liige hr. Tarmo Mänd.

26. märts
Minu Riigi projektiga käisid tutvumas meie toetajad Orbit Wrigley AS-ist. Toimus ka kohtumine Riigikogu liikme Siiri Oviiriga.

29. märts
Minu Riigi taotlus riigieelarvest toetuse saamisek 2005. aastaks esitatud rahvastikuminister Paul-Eerik Rummole

30. märts
Kohtumine Narva Haridusosakonna juhataja Maie Braginaga 2004/2005 õppeaasta graafikute koostamiseks.

6. aprill
Minu Riik töörühma koosolek: tööplaanid ja ajagraafikud ning eelarve 2004/2005 õppeaastaks

7. aprill
Kohtumine Vabariigi Presidendi Kantseleis pr. Liisa Ojaveeriga: aprilli-maikuu graafikud

13. aprill
Kohtumine Riigikogu liikme ja Narva linna volikogu esimehe Mihhail Stalnuhhiniga, teemaks Minu Riik, selle rahastamisvõimalused Ida-Virumaa koolidele.

14. aprill
Kirjandivõistluse zhürii 1. töökoosolek, laekus 265 kirjandit, millised loetakse zhürii liikmete poolt läbi 2 nädala jooksul. Zhürii tööd juhtis selle esimees, rahavastikuminister Paul-Eerik
Rummo

26. aprill
Zhürii 2. töökoosolek. 265 töö seast valis zhürii välja 14 tööd, mis jagunesid paremusjärjestikuliselt:
I-II koht Marina Spivak Narva Pähklimäe Gümnaasium
Ivan Avanesov Jõhvi Vene Gümnaasium
III koht Viktoria Kanaitsheva Tallinna Humanitaargümnaasium

Ergutusauhinnad:
Olga Shinalskaja Tallinna Linnamäe Vene Lütseum
Jelena Zahharova Narva Pähklimäe Gümnaasium
Irina Zolotõhh K-Järve Slaavi Gümnaasium
Valentina Veller Tallinna Juudi Kool
Jekaterina Zamarina Sillamäe Vanalinna Kool

Ära märgiti veel:
Anna Dubrova Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium
Arevik Tamrazjan Tallinna Mustjõe Gümnaasium
Tatjana Portnova Pärnu Slavi Põhikool
Jan Domozhilov Jõhvi Vene Gümnaasium

Lisaks otsustas zhürii anda väga huvitava, kunstiliselt heal tasemel vorimistamise eest:
Artjom Dorofejev Narva Juhkentali Kool
Tallinna Tõnismäe Reaalkooli kollektiivne töö

Võitjate autasustamine toimub 20. mail kell 15 Rahukohtu 1, kus võitjad võtab vastu rahavastikuminister Paul-Eerik Rummo

28. aprill
Minu Riigi projektiga tutvusid Viljandi maakonna õpetajad

4. mai
Minu Riik esitas sponsortaotluse tuntud magusa maaletoojale Kraft Foods.

5. mai
Kohtumine Tallinna Haridusameti esindaja ja Minu Riik töörühma liikme Natalja Lapikovaga, teemaks Tallinna vene õppekeelega üldhariduskoolide direktorite tutvumine projektiga MINU RIIK 14. mail.

10. mai
Kohtumine Viking Line Eesti juhi Monika Rajalaga sponsorlepingu pikendamine 2004/2005 õppeaastaks, samuti Viking Line poolsete auhindade koosokõlastamine kirjandivõistluse võitjatele.

11. mai
Minu Riik töörühma juhi Toivo Keva kohtumine rahvastikuministri büroo ministri abi Taavi Rõivasega. Arutelu projekti finantsmajandusliku seisu üle ja eelarve 2004/2005 õppeaastal.

14. mai
Minu Riigi projektiga tutvuvad Tallinna vene õppekeelega üldhariduskoolide direktorid.

18. mai
Koostöölepingu sõlmimine Viking Line´ga järgmiseks hooajaks, mille tulemusena annab Viking Line Minu Riigi viktoriini auhindadeks päevakruiisid Soome ja Rootsi.

20. mai
Rahavastikuminister Paul-Eerik Rummo vastuvõtt vabariiigi 86. aastapäevaks väljakuulutatud vene õppekeelega üldhariduskoolide kirjandivõistluse “Mina ja minu riik” võitjatele ja nende õpetajatele. Üritus oli ühtlasi ka Minu Riigi teise tööaasta pidulikuks lõpetamiseks, kus minister andis üle tänukirja Minu Riigi toetajatele Eesti Ühispangale, EMTle, Premia Jäähallile, Viking Line´le, Orbit Wrigley Eesti OÜle, Narva linnavalitsusele, Tallinna Külmhoonele.

21. mai
Minu Riik töörühma juhi Toivo Keva kohtumine Tallinna Kesklinna valitsuse vanema Keit Pentusega. Räägiti Minu Riigi tehtust ja perspektiividest. Kesklinna Valitsusele anti üle
tänukiri toetuse eest Minu Riigile.

26. mai
Minu Riigi tööaasta lõpetaimine ja projektiga otseselt seotud inimeste kohtumine Premia Jäähallis. Vaeti senitehtut ja räägiti järgmise õppeaasta plaanidest. Üritusest võtsid osa ka
rahvastikuminstri nõunikud Aarne Veedla ja Ken Koort.

1. juuni
Minu Riigi uue hooaja (2004/2005) trükiste (aukirjad, viktoriini blanketid) läbivaatamine.
Taotluse esitamine Hasartmängumaksu Nõukogule projekti rahastamiseks 2004/2005 õppeaastal.

7. juuni
Kohtumine EMT avalike suhete juhi Kaja Pinoga Minu Riigi ja EMT vahelise lepingu ettevalmistamiseks

8. juuni
Kohtumine Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni ja Rahvastikumistri büroo esindajatega 2004/2005 õppeaasta MINU RIIGI rahastamisega seotud küsimustes

21. juuni
Koostöölepingu allakirjutamine Tallinna Haridusametis, kes toetab Minu Riigi projekti 50 000 krooniga

28. juuni
Kohtumine Tallinna Haabersti linnaosa vanema Taavi Rõivasega ja koostöölepingu allkirjastamine

2.-6. juuli
Venemaal elavate eestlaste laste rühma vastuvõtt ja nende kultuuriprogrammi ettevalmistamine (laulu- ja tantsupidu, ekskursioon Lahemaale, Tartusse)

7. juuli
Kohtumine rahvastikuministri büroo nõuniku Aarne Veedlaga, arutati Minu Riigi ürituste kava 2004/2005 õppeaastaks.

8. juuli
Minu Riigi toetusetaotluse esitamine AS Tallinna Sadam ja Elion Ettevõtted AS

15. juuli
Minu Riigi tööruumi kolimine aadressile Nunne tn. 2, Tallinn

4. august
Töölepingute sõlmimine Minu Riigi giidide-tõlkidega 2004/2005 õppeaastaks

5. august
Toetusetaotluse esitamine Viktor Levadale

13. august
Projekti esitamine toetuse saamiseks Mitte-eestlaste integratsiooni sihtasutuse konkursile

16. august
Kohtumine Hollandi Suursaatkonna töötaja Tanel Mätlikuga projekti toetusega seotud küsimustes

23. august - 1. september
Tööperioodi ettevalmistamine, kohtumised töörühma liikmetega, Riigikogu, Presidendi Kantselei ja Riigikantselei esindajatega õpilaste liikumise graafikute kooskõlastamiseks

3. september
Koostöölepingu sõlmimine EMTga, kes annab Minu Riigi rühmadele viktoriini auhinnad.

6. september
Minu Riigi kolmanda tööaasta avamine. Esimene rühm külastas sel õppeaastal Riigikogu.

6. september
Kohtumine Vabariigi Presidendi Kantselei protokolliosakonna töötaja Liisa Ojaveeriga, et panna paika graafik Minu Riigi rühmade VPK külastamiseks.

9. september
Kohtumine Tallinna abilinnapea Tatjana Muravjovaga, arutati Minu Riigi ja Tallinna koolide koostööd

10. september
Tallinna vene õppekeelega üldhariduskoolide direktorid külastasid Vabariigi Presidendi Kantseleid. Toimus ka kohtumine Vabariigi Presidendi Arnold Rüütliga.

15. september
Rahvastikuministri büroos nõupidamine 2003/2004. õppeaasta projekti püstitatud ülesannete täitmisest ja finants-majanduslikust tegevusest. Nõupidamisest võttis osa rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo

17. september
Osalemine Tallinna Haridusameti poolt linna vene õppekeelega üldhariduskoolide juhtidele korraldatud teabepäeval. Ettekanne Minu Riigi projektist Tallinna koolides, samuti Tallinna
koolides väljakuulutatavast fotokonkursist.

20. september
koostööleppe sõlmimine EVR Ekspressiga, kes annab fotokonkursi ja viktoriinivõitjatele kokku 5 rongisõitu Moskvasse koos saatjaga.

23. september
Tallinna Reaalkooli huvigrupi ekskursioon Stenbocki majja ja Eesti Ühispanka

5. oktoober
Kodanikupäevaks Tallinna koolide 7.-12. klassi õppu reile fotokonkursi “Minu kodu on Eestimaa” väljakuulutamine. Tööde esitamise tähtaeg on 5. november 2004. Töid hakkab hindama 9-liikmeline zhürii, mida juhib linna haridusameti üldhariduse osakonna juhataja Viivi
Lokk. Võitjad selguvad kahes vanuseastmes (7.-9. ja 10.-12. klass) 20. novembriks. Võitjad kutsutakse vastu võtule Tallinna Raekotta.

21.oktoober
Osavõtt Peterburi päevad Tallinnas üritsue raames hotellis Olümpia korraldatud ümarlauast.

19. november
Fotokonkursi Minu kodu on Eestimaa zhürii koosolek Tallinna Haridusametis.
Žürii valis fotokonkursile laekunud tööde hulgast välja nooremas vanuseastmes (7.-9. klass) 8 paremat tööd ja vanemas vanuseastmes 10 paremat tööd ning otsustas välja anda järgmised auhinnalised kohad:

Nooremas vanuseastmes:

 • I koht Annika Shayevskile Rahumäe Põhikooli 9b klass (“Lambid”)
  Auhind Olympus Estoniai OÜ – digkaamera

 • II koht Emilia Burova Tallinna Humanitaargümnaasium 9d klass (“Meduusid”)
  Auhind Viking Line´lt – laevareis Stockholmi

 • III koht Jekaterina Matusihis Tallinna Humanitaargümnaasiumi 7c klass (“Todes”)
  Auhind Eesti Ühispangalt – pangakaart koos rahaga

Ergutusauhinnad:

 • Karina Kisselite Tallinna Tõnismäe Reaalkool 9b klass (“Kuri tegija”)
  Auhind Tallinna Haridusametilt – album “Eestimaa”
 • Jelena Shmatova Tallinna Tõnismäe Reaalkool 9b klass (“Jänesejaht”)
  Auhind AS Falck (läbirääkimisel)
 • Jevgeni Gasanbekov Tallinna 63. Põhikool (“Lasnamäe”)
  Auhind Minu Riigilt – nahast rahakott
 • Anna-Irene Michelson Tallinna Tondiraba Keskkool 5a klass (“Eestimaa valguses ja varjus”). Auhind Orbit Wrigly´lt – seljakott koos nätsuga
 • Kaarel Lahtvee Aruküla Põhikool 9 klass (“Maa sool. Tulevane Eesti põllumees?”) – erandina vastavalt žürii otsusele

Vanemas vanuserühmas:

 • I koht Volodymyr Dryzhepolov Lasnamäe Vene Gümnaasium 10a klass (“Klass”)
  Auhind Olympus Estoniai OÜlt – digikaamera
 • II koht Karen Kohv Tallinna 32. Keskkool 10c klass (“Kaubamajas”)
  Auhind Viking Line´lt – laevareis Stockholmi
  Eriauhind Tallinna Kaubamajalt (läbirääkimisel)
 • III koht Anne Preis Tallinna Tõnismäe Realkool 12a klass (“Kesklinn raamis”)
  Auhind Eesti Ühispangalt – pangakaart koos rahaga

Ergutusauhinnad:

 • Artjom Lebedev Tallinna Tõnismäe Reaalkool 10. klass (“Eesti vanaemad”)
  Auhind Minu Riigilt – album “Riigikogu”
 • Kaarel Taniloo Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (“Tõrud”)
  Auhind Eesti Ühispangalt – temaatiline auhind
 • Anastassia Semjonova Tallinna Tõnismäe Reaalkool 12a klass (“Raudtee rööbas”)
  Auhind EVR Ekspressilt – rongireis Moskvasse
 • Aleksei Komarov Tallinna Tõnismäe Reaalkool 12v klass (“Hingede hääl”)
 • Eduard Dubrovski Tallinna Tõnismäe Reaalkool 11v klass (“Keelt näitav poiss”)
  Auhind Orbit Wrigly´lt – seljakott koos nätsuga
 • Marek Berkman Tallinna Inglise Kolledž 10a klass (“Liblikas”)
  Auhind Tallinna Haridusametilt – album “Eestimaa”
 • Vladimir Volkov Tallinna Juhkentali Gümnaasium 11v klass (“Töö mees”)
  Auhind Tallinna Haridusametilt – album “Eestimaa”

23. november
Fotokonkursi võitjate autasustamine Tallinna Raekojas. Tallinna abilinnapea Tatjana Muravjova vastuvõtt fotokonkursi võitjatele ja zhüriile.

3. detsember
Kohtumine Riigikantselei sümboolikaosakonna juhataja Kalev Uustaluga seoses Minu Riigi rühmade riiklike autasude näituse külastusgraafikute koostamisega

10. detsember
Osavõtt infoseminarist hotelli “Olümpia” konverentsisaalis

24. detsember
2004/2005 õppeaasta 1. poolaasta aruande esitamine Hasartmängumaksu Nõukogule

2005.a

13. jaanuar
Osalemine MEISi ja HM poolt korraldatud seminaril “Muukeelne kool”

14. jaanuar
Kohtumine Narva abilinnapea Galina Moldoniga seoses Narva koolide osalemisega projektis jaanuaris-aprillis 2005

17. jaanuar
Seoses haigusega lahkus töölt giid-tõlk Varvara Kummer, uueks giid-tõlgiks kinnitati Marika Rohulaid.

28. jaanuar
Kohtumine Tallinna linnavalitsuse vähemusrahvuste ümarlaua juhi Jana Krimpega, teemaks projekt Minu Riik ja mitte-eestlastest noored

1. veebruar
Fotokonkursi “Minu kodu on Eestimaa” võidutööde näituse avamine Tallinna Linnavalitsuse vestibüüli akendel. Osavõtt teenetemärkide näituse avamisest Rahvusraamatukogus

8. veebruar
Vastlapäeva tähistamine Minu Riigi aktiiviga

16. veebruar
Töörühma tegevjuhi Toivo Keva kohtumine Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni aseesimehe Tiit Tammsarega, kes vahetab välja senise töörühma liikme Arno Rossmani

21.veebruar
Kohtumine Tallinna abilinnapea Vladimir Masloviga

24. veebruar
Toivo Keva osalemine Haabersti LOVi vanema Taavi Rõivase poolt korraldatud Iseseisvuspäeva vastuvõtul

4. aprill
Toivo Keva kohtumine Tallinna Haridusameti üldharidusjuhi Viivi Lokk´iga

8. aprill
Seoses riigieelarvest toetuse mittesaamisega esitatud Tallinna Haridusametile täiendav rahastamispalve, et katta õpiaasta lõpuni kulud.

14. aprill
Kohtumine Riigikogu asespiiker Toomas Varekiga

16. mai
Kohtumine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineniga Minu Riigi projekti toetuseküsimuses 2005/2006 õ.-a.

25.mai
Minu Riigi 3. tööaasta pidulik lõpetamine SEB Eesti Ühispanga saalis. Üritusest võttis osa Riigikogu asespiiker Toomas Varek ja SEB Eesti Ühispanga asepresident Lembit Kitter

31.mai-4.juuni
Osalemine Peterburi linnavalitsuse poolt korraldatud noorsootöö seminaril Peterburis

8. juuni
Kohtumine AS EMT avalike suhete juhi Kaja Pinoga, et kooskõlastada EMT ja Minu Riigi vaheline leping EMT poolse toetuse saamiseks projektile Minu Riik

8. -12.juuni
Minu Riigi auhinnareis Moskvasse EVR Ekspressilt

13. -30. juuni
Lepingute sõlmimine kohalike omavalitsustega projekti toeyamiseks 2005/2006 õppeaastal

11. juuli
Taotlus Hasartmängumaksu Nõukogule projekti toetusteks 2005/2006 õppeaastal

11. -12. august
Peterburi küalised tutvusid projektiga Minu Riik, kohtusid Riigikogu asespiikri Toomas Varekiga, käisid tutvumas Riigikoguga ja tutvusid integratsioonilaagritega Kloogal, Võsul, Toolsel. Alates sellest õppeaastast on kavas käivitada projekti Minu Riik raames tütarprojekt “Puškini jälgedes”

15. august
Voldikute, viktoriinilehtede ja tänukirjade trükkimine

6. september
Projekti aktiivperioodi avamine: esimene rühm

8. september
Koostöölepingute pikendamine AS EMT, Viing Line, Premia Jäähall, SEB Eesti Ühispank

23. september
Seminar “Töö kodu ja kooli vahel” koostöös Põhja-Tallinna Valitsuse, Eesti Õpilasmaleva, Tööturuameti ja Haridusametiga

26. -30. september
Põhja-Tallinna vene õppekeelega üldhariduskoolide külastamine, kohtumine direktsiooniga

6. oktoober
Integratsioonikonverents “Mina ja minu riik” koostöös Siseministeeriumi, Tallinna HA, Kodakondsus- ja Migratsiooniametiga. Konverentsist võttis osa siseminister Kalle Laanet, osales ligi 300 õpilast

10. oktoober
Kodanikupäevaks kuulutatakse välja koostöös Tallinna Haridusametiga postkaardikonkurss.

11. oktoober 
SEB Eesti Ühispanga ja AS EMT toetusel valmisid Minu Riik suveniirkarbid auhindadeks viktoriini võitjatele

14. oktoober
Töörühma koosolek Toopea lossis

24.-25. oktoober
Osalemine IV kodanikuühiskonna konverentsil Väike riik, suur ühiskond Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses

28. november
Kodanikupäevaks korraldatud postkaardikonkursi võitjate autasustamine ja Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni kodanikupäeva vastuvõtt Õpetaate Majas.
Zürii koosseisus Ruth-Katrin Ravell, Helga Laik, Timo Tamm, Ott Pilipenko, Marina Tšervinskaja, Elle Kannike, Mart Umemlas, Natalja Lapikova ja Toivo Keva valisid konkursile saabunud 402 töö hulgast välja auhinnalised:

Nooremas vanuseastmes:

 • I  koht – Silver Kuusik Gustav Adolfi Gümnaasium
 • II koht – Maria Mussorina Linnamäe Vene Lütseum
 • III koht – Julia Zazulina Laste Kunstiakadeemia

  Ergutusauhinnad
 • Henry-Herman Stahl Tallinna 21. Kool
 • Mirjam Mäeots J.Westholmi Gümnaasium
 • Maali Roomet Gustav Adolfi Gümnaasium
 • Stanislav Tumanov Ahtme Kunstide Kool
 • Bibi-Ann Kahk Tallinna 21. Kool
 • Alisa Rõbalko Laste Kunstiakadeemia
 • Oliver Steinbach Pääsusilma Lasteaed
 • Eva Luts Väike-Õismäe Gümnaasium

Vanemas vanuseastmes:

 • I  koht – Anton Gontšarov Mustjõe Gümnaasium
 • II  koht -  Aleksei Latsepov Juhkentali Gümnaasium
 • III koht – Liisa Kruusmägi Lasnamäe Üldgümnaasium

  Ergutusauhinnad
 • Ivan Perov Narva KÕK
 • Triin Leetmaa Väike-Õismäe Gümnaasium
 • Maria Ovtšarova Läänemere Gümnaasium
 • Alexandra Belova Juhakentali Gümnaasium
 • Karina Kisselite Tõnismäe Reaalkool

Alates 1. detsembrist kuni 5. jaanuarini on võidutööd pandud näituseks välja Tallinna Linnavalitsuse vitriinakendele Vabaduse väljak 7

12.detsember
Kohtumine Riigikogu liikme Kaarel Pürgiga, et leida lahendus Kohtla-Järve linna võlaküsimusele.

27.detsember
Taotlus Hasartmängumaksu Nõukogule toetuse saamiseks projektile 2005/2006 õ.-a. II poolaastaks

28.detsember
Taotlus Lasnamäe LOVile toetuse saamiseks

2006.a

5.jaanuar
Õpilasvahetuse pilootprojekti “Mööda Puškini radasid” ettevalmistustöö alustamine (õppereisid Peterburi vene koolidele)

18.jaanuar
Lepingu sõlmimine Lasnamäe LOViga toetuse saamiseks Minu Riigi projektile

20.jaanuar
Kodanikupäeva postkaardikonkursi näitus maha Tallinna Linnavalitsuse vitriinakendelt

25.jaanuar
Jõhvi Vene Gümnaasiumi rühmaga kohtumine koos Jõhvi endise abilinnapeaInna Kivimägiga

27.jaanuar
Kohtumine Virumaa Teataja ajakirjanikuRaivo Raignagaja Rakvere Vene Gümnaasiumi rühmaga koos Riigikogu asespiikriToomas Varekiga

31.jaanuar
Preemiareis viktoriinivõitjatele Helsingisse Viking Line laevaga “Rosella”

2.veebruar
Kohtumine Riigikogu I asespiikriToomas Varekuga. Minu Riigi külastusgraafiku läbiarutamine järgmiseks tööaastaks.

7.veebruar
algas koolide registreerimine õppereisidele Peterburgi.

13.veebruar
Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi külastamine, kohtumine pedagoogilise kollektiiviga, tundide külastamine

14.veebruar
Tallinna Õismäe Vene Lütseumi külastamine

15.veebruar
Kohtumine SEB Eesti Ühispanga meie projekti uue kuraatoriAllanSelirannaga.

17.veebruar
Kohtumine Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasimis

22.veebruar
Lepingu sõlmimine Tallinna Kesklinna Valitsuses Minu Riigi toetuse saamiseks sel õppeaastal.

28.veebruar
Minu Riigi vastlapäev

2.märts 
Kohtumine Vene Föderatsiooni Suursaatkonnas seoses õpilasprojektiga Peterburgi

3.märts
Kohtumine Kiviõli Vene Gümnaasiumi õppelajuhatajaMaie Geimoneniga

7.märts
Tallinna Humanitaargümnaasiumi külastamine

9.märts
Kohtumine Põllumajandusministeeriumi ministri nõunikuMaido PajojaAnna-Maria Veidemannigaseoses osalemisega projektis “Eesti toit”

10.märts
Esimene rühm Mustamäe Reaalgümnaasiumist õppereisile Peterburgi.

13.märts
Kohtumine Ajaloomuuseumi juhiAivar Põldveegakoostöökokkuleppe sõmimise ettevalmistamiseks

14.märts
Paekaare Gümnaasiumi külastamine

15.märts
Kohtumine Paldiski ja Keila koolide esindajatega seoses käivitunud Peterburi pilootprojektiga

20.märts
Kohtumine Tõnismäe Reaalkooli huvijuhiIgaor Kalakaauskasegaseoses Peterburi pilootprojketi käivitamisega

23.märts
Vastvalitud Riigikogu esimeheToomas Varekiõnnitlemine uue ametikoha puhul

30.märts
Kohtumine AS GoRail peadirektoriAlar Pinseligaseoses perspektiivis õpilaste turismirongi projektiga Moskvasse, samuti senise koostöö jätkamise võimalustest kõneldes

3.aprill 
Kohtumine Mustjõe Gümnaasiumi ja Lasnamäe Gümnaasiumi huvijuhtidega

4.aprill
Kohtumine Vene Muuseumi direktoriHeigo Sahk´iga koostöökokkuleppe sõlmimiseks ühisprojektides ja tema osalemiseks Minu Riik töörühmas

6.aprill
Kohtumine Riigikogu esimeheToomas Varekiga. Minu Riigi viies tööaasta ja Riigikogu eismehe osalemine Minu Riik töörühma koosolekul tervitussõnavõtuga

7.aprill
Kohtumine Karjamaa Gümnaasiumi huvijuhiga

8.aprill
Kohtumine Premia Jäähalli direktoriRein Sokuga

12.aprill
Kohtumine Tartu Haridusosakonnas

13.aprill
Esinemine integratsioonialases raadiosaates Eesti Raadios koosCilja Laud'i , Mart Nutt'i, Rita Juhansoniga

18.aprill
Minu Riik korraline töörühma koosolek Riigikogus. Vaata protokolli siit

19.aprill
Ümarlaud Vene muuseumis, kus arutlusel noorteprobleemid, integratsioon, vaba aja veetmise võimalused ja Mini-Eesti projekt. Kohtumine Riigikogu ResPublica fraktsiooni esimehe Marko Pomerantsiga

25.aprill
Kohtumine Põllumiajandusministeeriumi asekantsleriRuve Šankigaseoses osalemisega “Eesti toit” programmis

4.mai
Kohtumine Haridusministeeriumi vähemusrahvaste hariduse osakonna juhatajaCilja Laudija ekspertOlga Alpigaministeeriumis

5.mai
Lastekodudele mõeldud programmi “Kes on kes meie riigis?” käivitamine koostöös sotsiaalministeeriuiga. Raadioesinemine Eesti Raadios “Lastekodude programm”

9.mai 
aruannete esitamine Tallinna Haridusametile, ja linnaosade valitsustele

10.mai
Aruande esitamine Haridus- ja Teadusministeeeriumile

12.mai
KohtumineCilja Laudiga

15.mai
Kohtumine Riigikogu asespiikri ja Minu Riik patrooniEne Ergmaganeljanda tööaasta lõpetamiseks tänukirjade allkirjastamiseks

16.mai
Kohtumine Riigikogu liikme ja Minu Riik töörühma liikmeKaarel PürgigaRiigikogus

19.mai
Viktoriinivõitjate preemiareis Moskvasse AS-i GoRail toetusel

23.mai
Minu Riik IV tööaasta pidulik lõpetamine Premia Jäähallis. Osalesid Riigikogu asespiiker ja Minu Riik patroonEne Ergma, RahvastikuministerPaul-Eerik Rummo, Riigikogu liigeKoit Prants, Tallinna Kesklinna vanemMarek Jürgenson, Minu Riik töörühma liikmed, Tartu Haridusosakonna asejuhatajaIrina Aab, Tallinna Haridusameti esindajaNatalja Lapikova, Rahvastikuministri nõunikLiina Pello, Riigikogu esimehe referentJane Jaaksoo, Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni referentJaanika Kalvik, Vabariigi Presidendi Kantselei nõunukVaike Siirus, SEB Eesti Ühispanga esindajadAllan SelirandjaMarina Tšervinskaja, Maardu abilinnapeaMax Kaur, Eesti Raadio toimetaja Mart Ummelas, kahe kooli – Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ja Keila Ühisgümnaasiumide direktorid.

Üleriigilise integratsiooniprojekti MINU RIIK tänukirjad abi eest neljandal tööaastal (2005/2006. õppeaasta) andis Ene Ergma järgmistelt:

 •  AS EMT
 • SEB Eesti Ühispank
 • Tarmo Tammiste, Narva linnapea
 • Viktor Levada, OÜ Levadia juhatuse esimees
 • Jevgeni Solovjov, Kohtla-Järve linnapea
 • Kaia Jäppinen, Tallinna abilinnapea
 • Aini Härm, Tallinna Kesklinna Valitsuse haridusnõunik
 • Kaarel Pürg, Riigikogu liige
 • Sten Hansson, Riigikantselei infonõunik
 • Marina Tšervinskaja, SEB Eesti Ühispanga Minu Riigi rühmade giid
 • Viivika Okspuu, Riigikogu Kantselei infotalituse referent
 • Katrin Jõgi, Vabariigi Presidendi Kantselei vanemreferent
 • Vaike Siirus, Vabariigi Presidendi Kantselei nõunik
 • Hasartmängumaksu Nõukogu
 • Liina Pello,rahvastikuministri nõunik
 • Keila Ühisgümnaasium
 • Narva Pähklimäe Gümnaasium

24.mai
Kohtumine BLRT juhtkonnaga

29.mai
Kohtuimine Maardu linnapeaGeorgi BõstrovigaMaardu Linnavalitsuses

30.mai
Kohtumised Tartus Haridus- ja TeadusministeeriumisEdgar SchlümmerigajaCilja Laudiga

31.mai
Kohtumine Vene Kultuurikeskuse direktoriJuri Poljakoviga

1.juuni
Kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleriJaan KallasegaHaridus- ja Teadusminsiteeriumis

2.juuni
Kohtumine Tallinna Linnavalitsuse abilinnapea nõuniku ja Keskerakonna Noortekogu esimeheHenri Kaseloga

5.juuni
Kohtumine SEB Eesti Ühispanga Minu Riik kuraatoriAllan Selirandiga, et sõlmida uus koostööleping 2006/2007 õppeaastaks

6.juuni
Kohtumine Võru Vene Gümnaasiumi rühmaga. Kohtumine Riigikogu esimeheToomas Varekiga

7.juuni
Kohtumine ProSnack juhatuse esimeheRaul Rajasaluga

8.juuni
Kohtumine Maardu abilinnapeaMax Kauriga

12.juuni
Kohtumine Tallinna abilinnapeaKaia JäppinenigakoosMart Ummelasega

14.juuni
Koostööleppe sõlmimine TEA Kirjastusega lasetkoduprogrammile “KES ON KES MEIE RIIGIS?”

17.juuni
Majanduse ja Juhtimise Instituudi lõpuaktusest osavõtt Rahvusraamatukogus

20.juuni
Toetusleoingu allkirjstamine Tallinna Haridusametis 2006/2007 õppeaastaks.

21.juuni
Kohtumine HTM osakonnajuhataja Cilja Laudiga

26.juuni
Toetuslepingu allkirjastamine hotelliga L´ Ermitage. Kohtumine Haabersti Linnaosa vanema Viktor Vassiljeviga

27.juuni
Kohtumine Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe Valeri Korbi ja linnapea Jevgeni Solovjoviga. Koos töörühma liikmete Nikolai Degtjarenko ja Max Kauriga tänukirja üleandmine Kohtla-Järve linnale hea integratsioonialase töö eest. Kohtumine Kiviõli linnapea Voldemar Trummiga. Kohtumine Narva linnapea Tarmo Tammistega ja tänukirja üleandmine Narva linnale hea integratsioonialase töö eest

28.juuni
Paekivitoodete külastamine ja kohtumine juhatuse esimehega

3.juuli
Kohtumine L. Kõlvartiga

6.juuli
Kohtumine Toiduainete Tootjate Liidu tegevjuhi Sirje Potissepaga

7.juuli
Koostöölepingu sõlmimine OÜ BRE

12.juuli
Kohtumine VP Marketi juhtkonnaga

13.juuli
Raamatu Minu Riik toetuse palumiseks kiri rahvastikuminister Paul-Eerik Rummole

19.juuli
Kohtumine Lauluväljaku direktori Riho Rõõmusega seoses Minu Riik 5. astapäeva kontserdi ettevalmistamisega

29.juuli
Taotlus Sotsiaalministeeriumile lastekodude programmi “Kes on kes meie riigis?” rahastamiseks. Kohtumine Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Tarmo Männiga

3.august 
Kohtumine Aadu Lukasega

4.august
Kohtumine Majanduse ja Juhtimise Instituudi rektori professor Hanon Barabaneriga

11.august
HEA TAHTE PROTOKOLLI ALLAKIRJUTAMINE Majanduse ja Juhtimise Instituudi, Põhja-Tallinna Halduskogu, Rahvastikuministri büroo ja HTM vahel vene õppekeelega üldhariduskoolide ülemikul abistamiseks.

18.august
Euroopa keeltepäevaks plakati konkursi projekti arutelu

20.august
Osalemine Vabariigi Presidendi Roosiaia vastuvõtul

21.august
Osalemine TA Majanduskonverentsil “15 aastat Eesti majandust”

24.august
Pressikonverents Rahvastikuministri büroos “Haridus venekeelses koolis”

25.august
Ajakirja Tallinn presentatsioon Rahvusraamatukogus

29. september 
Üleriigilise integratsiooniprojekti MINU RIIK ja Rakvere Gümnaasiumi saksa keele õpetaja Maie Põdramägi poolt Euroopa keeltepäevaks korraldatud plakatikonkursi žürii koosolek koosseisus Üleriigilise integratsiooniprojekti Minu Riik tegevjuhtToivo Keva(esimees), Tallinna Prantsuse Lütseumi kunstiõpetaja, moekunstnikRuth-Katrin Ravell, Tallinna Vanalinna Kolleegiumi võõrkeeleõpetajaTiina Münt, Reklaamiagentuuri ON juhataja, disainerTimo Tamm, Rakvere Gümnaasiumi kunstiõpetajaUrsula Vaimets, SEB Eesti Ühispanga volitatud esindajaMarina Tšervinskaja, Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi juhatuse liigePiret Steinberg, Eesti Raadio toimetaja, Ajakirjanike Liidu aseesimeesMart Ummelas.

Žürii valis plakatikonkursi juhendile vastavaks tunnistatud220töö hulgast välja12paremattööd:

 • I  koht – Elis Saar  - Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilane. Auhind Europarlamendilt – reis Brüsselisse märtsis 2007.
 • II koht – Karl Haljasmets  -Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane. Auhind HTMilt – reis Moskvasse sõprusrongiga jaanuar 2007.
 • III koht – Agnes Allas -  Kõpu Põhikooli (Viljandimaa) õpilane. Auhind SEB Eesti Ühispangalt – pangakaart koos rahaga.

  Ergutusauhinnad
 • Maarja Värav -  Tallinna 21. Kooli õpilane. Auhind Orbit Wrigleylt – matkakott koos nätsuga.
 • Maali Roomet  -  Gustav Adolfi Gümnaasiumi (Tallinn) õpilane ja 
  Johanna Mudist 
   - Gustav Adolfi Gümnaasiumi (Tallinn) õpilane. Auhind Soome Suursaatkonnalt – reis kahele Helsingisse.
 • Reet Pirson -  Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilane. Auhind Riigikogult – album + Riigikogu pastakas
 • Marju Halmann  -  Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilane. Auhind Riigikogult – album + Riigikogu pastakas.
 • Kirke Tatar  - Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilane,
  Sorel Siidirätsep  - Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilane,
  Ainar Estra  -  Tallinna kuristiku Gümnaasiumi õpilane. Auhind Goethe Instituudilt – suveniiride komplektid.
 • Elis Saar   Tallinna Arte Gümnaasiumi õpilane. Auhind Sakse Keele Õpetajate Seltsilt - raamatud.
 • Monika Sepp  - Suure-Jaani Gümnaasiumi (Viljandimaa) õpilane. Auhind Minu Riigilt – kommikarp, raamat, suveniirid.
 • Sten Kristjan Põldre  -  Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilane,
  Raiko Põllu  -  Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilane,
  Marion Pihor  -  Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilane. Auhind Minu Riigilt – 3 kommikarpi, raamatut, suveniiride komplekt.
 • Kairi Maasik  - Väike-Maarja Gümnaasiumi (Lääne-Virumaa) õpilane. Auhind Euroopa Komisjoni Eesti esindus – suveniiride komplekt.

Auhinnad antakse kätte Rahvusraamatukogus teisipäeval, 10. oktoobril 2003. kell 14.30.Üritust austab oma osavõtuga Riigikogu esimeesToomas Varek. Furšett.

30. september
Integaratsiooniseminar Narva-Jõesuus

5. oktoober
Kohtumine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineniga koos Tallinna Linnavolikogu liikme Nikolai Degtjarenkoga. Teemaks Minu Riik rahastamine 2007. aastal. Taotlus linna eelarvest raha saamiseks.

6. oktoober
Kohtumine Riigikogu esimehe Toomas Varekiga. Minu Riik töörühma koosoleku ettevalmistamine.

7. oktoober
Osalemine Vene Kultuurikeskuse Õpetajate päeva üritusel. Kohtumine Peterburi linna haridustöötajate delegatsiooniga.

9. oktoober 
Integratsioonikonverents hotelli Viru konverentsisaalis

10. oktoober
Euroopa keeltepäevaks korraldatud üleriigilise plakatikonkursi lõpetamine Rahvusraamatukogus. Auhinnad andis üle Riigikogu esimees Toomas Varek.                     Sõprusrong Moskvasse töörühma I koosolek Haridus- ja Teadusministeeriumis.

16. oktoober
Kohtumine Tallinna Haabersti Linnaosa vanema Viktor Vassiljeviga

2. november
Sõprusrong Moskvasse töörühma koosolek

3. november
Vabariigi lastekodudele mõeldud jõuluheategevusnädala planeerimiskoosolek koostööpartneri BRE juures. Kohtumine toetajafirma EMT esindajaga.

6. november  
Kohtumine Rahvastikuministri Büroo ministri nõuniku Liina Pelloga. Teemaks kodanikupäevaks esseekonkursi korraldamine.

7. november 
Lasnamäe Noortekeskuse avaüritusel osalemine

9.-10. november
HTM poolt korraldatud keelekümblusseminar Kloogal

10. november 
Sõprusrong Moskvasse töörühma koosolek HTMis.

13. november
Integratsiooniseminar Riigikogus

14. november
Kohtumine Vabariigi Presidendi Kantselei direktori Rainer Saksaga

20. november
ER hommikuprogrammis esinemine koos rahvastikuminister Paul-Eerik Rummoga. Kodanikupäeva essekonkurss.

22. november  
Kodanikupäevaks korraldatud esseekonkursi zhürii istung Rahvastikuministri büroos. Zhürii esimees rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo.

23. november 
Osalmeine Tallinna visioonikonverentsil draamateatris

24. november
Peaministri vastuvõtt, Toivo Kevale kodaniku aumärgi kätteandmine Stenbocki majas. Paul-Eerik Rummo kodanikupäeva vastuvõtul osalemine.

27. november
Kodanikupäevaks korraldatud esseekonkursi võitjate autsasustamine Rahvastikuministri büroos. Rahvastikuministri büroo ja üleriigilise integratsiooniprojekti MINU RIIK poolt kodanikupäevaks 2006 vene õppekeelega üldhariduskoolide õpilastele korraldatud esseekonkursi“Mina – Eesti Vabariigi kodanik” žürii, koosseisus rahvastikuministerPaul-Eerik Rummo(esimees), Rakvere Gümnaasiumi vene keele ja kirjanduse õpetaja pedagoog-metoodikAlbina Tammemäe, Tartu Ülikooli vene ja slaavi filoloogia osakonna juhataja, vene kirjanduse professor filoloogiadoktorLjubov Kisseljova, Riigikogu liige Eldar Efendijev, üleriigilise integratsiooniprojekti MINU RIIK tegevjuhtToivo Keva, Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse õpetaja Ljudmila Jelanskaja, Eesti Raadio toimetaja, Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse asesimees Mart Ummelas, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli vene keele ja kirjanduse õpetaja Natalja Akimova, SEB Eesti Ühispanga volitatud esindaja Marina Tšervinskaja.

Žürii valis esseekonkursile laekunud179töö hulgast välja8parimat tööd:

 • I koht - Anna Gorbovaja, Tallinna Juhkentali Gümnaasium
 • II koht - Jekaterina Karpova, Kehra Keskkool
 • III koht - Edgar Jurgenovskis, Tallinna Mustjõe Gümnaasium

  Ergutusauhinnad
 • Jevgeni Jakobson, Tallinna Humanitaargümnaasium
 • Robert Kotenko, Tartu Puškini Gümnaasium
 • Viktoria Dmitrijeva, Tallinna Pae Gümnaasium
 • Julia Kotenko, Tartu Puškini Gümnaasium
 • Georg Arju, Tallinna Tõnismäe Reaalkool

  Äramärgitud tööd
 • Nadežda Širova,Kohtla-Järve Ühisgümnaasium
 • Dmitri Plotnikov, Paldiski Vene Gümnaasium
 • Darja Drobõševa, Sillamäe Astangu Kool
 • Jekaterina Vassiljeva, Tallinna Pae Gümnaasium

28. november 
Integratsiooniseminar Majanduse ja Juhtimise Instituudis

1. detsember
Osalemine TEEVIIDAL

4. detsember  
Kohtumine Vabariigi Presidendi Kantselei töötaja Liisa Ojaveeriga

5. detsember  
Kohtumine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineniga koos EV kultuuriatašeega Moskvas Andra Veidemanniga. Osalemine põllumajandusminister Ester Tuiksoo “Eesti Toit” vastuvõtul Mustpeade majas.

7. detsember
Sõprusrong Moskvasse töörühma koosolek HTMis

11. detsember  
Kohtumine Tallinna Kesklinna vanema Marek Jürgensoniga

12. detsember  
Haridusemetis Moskva sõprusrongi toetuslepingu sõlmimine

13. detsember  
Rahvastikuministri büroo vastuvõtt Stenbocki majas

16. detsember  
TV3 saate “Eesti tänab” lindistamisest osavõtt Tallinna Reaalkoolis

18. detsember
Lastekodudele mõeldud heategevusprojekti käivitumine koostöös OÜga BRE. Intervjuud ER, Kuku Raadio, Raadio 4, Raadio Elmar. Esimese lastekoduna külastati ja anti üle kingitused Tallinna  Lastekodule koos Tallinn abilinnapea Merike Martinsoniga. Haiba Lastekodus koos Haridus- ja teadusminsiter Mailis Repsiga.

19. detsember 
Lääne-Virumma Lastekodude külastamine koos maavanem Urmas Tamme ja Riigikogu esimehe Toomas Varekiga (Inju, Imastu, Tapa, Rakvere lastekodud).

20. detsember  
Ida-Virumaa lastekodud (Narva. Sillamäe, Voka, Kohtla-Nõmme)

21. detsember  
Sõprusrong Moskvasse õpetajate ja delegatsiooniliikmete instrueerimiskoosolek HTMis, lastele Tallinna Reaalkoolis

22. detsember  
Tartu, Paide lastekodude külastamine koos linnapeade Laine Jänese ja Kersti Sarapuuga.

23. detsember
Lastekodude jõuluheategevusnädala pidulik lõpetamine Kadrioru lossis. Esinesid President Arnold Rüütel ja haridusminister Mailis  Reps. Osalesid Kohtla-Järve ja Maidla lastekodu kasvandikud.

27. detsember   
Kohtumine haridusminister Mailis Repsiga. Teema: sõprusrongi projekt

28. detsember 
Kohtumine Vene Kultuurikeskuse direktori Juri Poljakoviga. Teema: sõprusrongi projekt

2007.a

3. jaanuar
Tallinna koolide sõprusrongi väljumine Balti jaamast Moskvasse

3.-7. jaanuar
Osales 360 Tallinna kõikide koolide õpilast.

11. jaanuar   
Osalemine Tallinna linnapea jõuluvastuvõtul Raekojas

12. jaanuar
Sõprusrongi Moskvasse töörühma koosolek (kokkuvõtted reisist)

15. jaanuar  
Kohtumine Riigikogu esimehe Toomas Varekiga

17. jaanuar    
Sõprusrongi Moskvasse saatjate-õpetajate pidulik vastuvõtt Haridus- ja Teadusministeeriumis

18. jaanuar  
Osalemine Helsingi messil “Matka 2007”

23. jaanuar   
Sõprusrongi töörühm Moskva õpilaste vastuvõtu korraldamine

24.-26. jaanuar
Moskvas kohtumine EV kultuuriatašee Andra Veidemanni ja Reisibüroo Eurokruisiga II sõprusrongi kava kooskõlastamine

30. jaanuar    
Integratsioonialane seminar-ringsõit Ida-Virumaal koos HTMiga

3. veebruar   
Azerbaidzani sõpruspäeva külastamine Lindakivi Kultuurikeskuses

5. veebruar
Kohtumine Haridus- ja Teadusminsteeriumi abiministri Erkki Piisanguga. Teemaks: Moskva II sõprusrong

16. veebruar
Osalemine vene keele päeval Gustav Adolfi Gümnaasiumis. Sõprusrongi projektis osalejate instrueerimine Rakveres, Raplas.

19. veebruar
Riigikogu aseesimehe Maret Maripuu kodanikupäeva vastuvõtt Minu Riigi projekti raames Tallinna vene koolide direktpritele. Üritusel osales ka President Arnold Rüütel.

20. märts
Kohtumine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhi Jaan Lõõnikuga. Teema: õpilasreisid ja tualetid. Riigikogu esimehe vastuvõtt Moskva sõprusrongiprojektis osalenud õpetajatele-reisisaatjatele.

22. märts
Kohtumine SEB Eesti Ühispank Minu Riik projekti kuraatori Allan Selirannaga

27. märts
rahvusvahelisele teatripäevale pühendatud etendus “PIPINUKIPUHH” Rahvusooperis Estonia

28.-29. märts
Osalemine Integratsiooniseminaril Helsingi Vene koolis.

2. aprill
Kohtumine Läänemere gümnaasiumi huvijuhiga. Teemaks: hansaklubi moodustamine

3. aprill
Kohtumine Vabariigi Presidendi Kantselei protokolliosakonna töötaja Liisa Ojaveeriga. Kohtumine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineniga.

4. aprill
Kohtumine Riigikogu eismehe Ene Ergmaga seoses Minu Riik 5. tööaasta lõpetmiasega

9. aprill 
Kohtumine Tallinna abilinnapea Merike Martinsoniga seoses lastekodudele mõeldud projektide jätkamisega Tallinnas

14. aprill
Osalemine Majanduse ja Juhtimise Instituudi vilistlaspäeval Tallinna Vene Taeatris

17. aprill
Kotumine Tallinna Tehnikaülikooli turundusmeeskonnaga seoses Põlevkivimaa projketi taaskäivitamisega

18. aprill
Kohtumine TTÜ rektori professor Peep Sürjega

2. mai 
Kohtumine Tallinna Linnavolikogu esimehe Toomas Vitsutiga, Teemaks Tallinna koolidele korraldatavatest integratsiooniprojektidest

4.-5. mai
Osalemine Peterburi ekskursioonil parimatele viktoriinivõistluses Osalejatele

14. mai
Kohtumine Tallinna Kristiine LOV vanema Mihhail Korbiga 

15.-17. mai
Osalemine Brüsseli reisil Europarlamendiga tutvumiseks

22. mai 
Kohtumine rahvastikumister Urve Paloga. Integratsiooniprojektid ja koostöö.

29. mai
Kohtumine Tallinna abilinnapea Jaanus Mutliga

22. juuni
Osalemine Majanduse ja Juhtimise Instituudi lõpuaktusel

25.-28. juuni 
Kohtumine kultuuriatašee Andra Veidemanniga Moskvas Sõprusrongi projkekti arutelu

14.-16. juuli 
Viktoriinivõitjate auhinnareisi saatmine Stockholmi

26. juuli
Kohtumine Tallinna Linnavolikogu aseesimehe Tarmo Lausinguga 

26. juuli
Kohtumine Tallinna Mustamäe Linnaosa vanema Kalle Mihkelsiga

2. august
Kotumine haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega 

3. september
Esimese koolipäeva tervitus Karjamaa Gümnaasiumi õppureile

6. september
Kohtumine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineniga

10. september
Kohtumine rahvastikumistri nõuniku Silvia Jakobseniga

11. september
Kohtumine Vene Kultuurikeskuse direktori Juri Poljakoviga 

14.september
Kosotöölepingu sõlmimine AS EMT, Tallink, SEB Eesti Ühispank 

20.september
Kohtumine Kultuurimisteeriumi asekantselri Annely Reimaga

24. september
Koostöölepingu sõlmimine Tallinna Kesklinna Valitsuse, Põhja-Tallinna Valitsuse ja Tallinna Nõmme LOViga

26. september
Koostöölepingu sõlmimine Viking Line-ga. Kohtumine Viking Line direktori Monika Ullaga

28. september
Kohtumine AS BRE juhataja Natalja Romanovaga 

3. oktoober 
Osalemine integrastiooniseminaril Tallinnki hotellis

4. oktoober
Etevõtluspäeva raames seminari korraldamine

15. oktoober
Esseekonkursi väljakuulutamine koostöös Rahvastikuministri bürooga Rahvastikuministri büroo ja üleriigilise integratsiooniprojekti MINU RIIK poolt kodanikupäevaks 2007 väljakuulutatud esseekonkursi
“Minu riik on minule uhke”
Juhend (.pdf)

Žüriiotsus

18.-19.oktoober 
Osalemine rahvusvahelisel integratsioonikonverentsil Olümpia Hotelli konverentsikeskuses

22. oktoober
Kohtumine Rahvastikuministri nõuniku Silvia Jakobsoniga kodanikupäeva ürituste raames

15. november
Kohtumine Vene Kultuurikeskuse direktori Juri Poljakoviga

16. november
Kodanikupäevaks väljakuulutaud esseekonkursi žürii koosolek

19. november
Kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Sirje Jõgistega

23. november
Oselemine minister Urve Palo kodanikupäeva vastuvõtul Rahvusooper Estonia Talveaias

26. november
Tallinna ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajate kohtumine Urve Paloga Riigikogu Kalevipoja saalis.
Esseekonkursi „Minu Riik on minule uhke” võitjate autasustamine Stenbocki maja Riigivanemate saalis 

28. november 
Kohtumine SEB presidendi Ahti Asmaniga

5. detsember
Osalemine Tallinna Haabersti linnaosa visioonikonverentsil

14. detember
Integratsioonikonverents Radisson SAS hotellis Tallinnas

17. detsember
Osalemine MTÜ Vektor hällilaulude žüriis

20. deteember
Kohtumine Tallinna Lastekodu direktori Leena Masinguga

2008.a

8. jaanuar 
Osalemine kultuuriminister Laine Jänese vastuvõtul

9.-11. jaanuar
Tallinna lastekodulaste õppereis Peterburi

22. jaanuar 
Kohtumine rahvastikuminister Urve Paloga.
Kohtumine Avatudeesti Fondi esimehe Mall Hellamiga

25. jaanuar 
Osalemine Läänemere Gümnaasiumi Hansapäevade avamisel

12. veebruar 
Kohtumine Vabariigi Presidendi Kantselei protokolliosakonna Juhataja Liisa Ojaveeriga

18. veebruar 
Kohtumine HTM rahvusvähemuste hariduse osakonna juhataja Irene Käosaarega

21. veebruar 
Osalemine Riigikogu asespiiker Kristina Ojulandi vastuvõtul

24. aprill 
Osalemine kodakondsustunnistuste kätteandmise pidulikul vastuvõtul Vene Teatris

28. aprill 
Osalemine integratsiooniprojekti „Vene romansid” konkursi žürii töös Rahvusooperis Estonia

20. mai 
Kohtumine rahvastikuministri nõuniku Kaire Pihlakuga

21. mai 
Minu Riik kuuenda tööaasta pidulik lõpetamien ja minister Urve Palo Vastuvõtt Rahvusooper Estonia Valges saalis

22. mai 
Kohtumine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineniga

30. mai
2008/2009 õppeaasta töögraafikute kooskõlastamien Riigikogu fraktsioonidega

5. juuni
Viktoriinivõitjate preemiareis Helsingisse

13. juuni
Kohtumine rahvastikuminister Urve Paloga. Eelarve järgmiseks aastaks.

27. juuni
Moskva laste fotokonkursi näituse avamine Tallinna Linnavalitsuse infosaalis

3. juuli 
Aruande esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile 2007. aasta kohta

15. juuli
Moskva laste fotokonkursi näituse avamine Tallitornis

29. juuli
Kohtumine rahvastikuminister Urve Paloga. Tööplaani kooskõlastamine

18. august
Kodanikupäeva toimkonna koosolek. Esseekonkursi teema „Eesti Vabariik Läbi 90 aasta“ (väljakuulutamine 1. oktoober 2008)

25. august
Lektor-tõlkide koosolek. Uue õppeaasta graafikud ja päevakavad

29. august
Kohtumine Tallinna Kesklinna vanema Marek Jürgensoniga. KV toetus Minu Riik Tallinna Kesklinna piirkonna rühmadele üritusteks.
Näituse „Eesti Vabariik – 90“ külastamine koos rahvastikuminister Urve Paloga. Võimalus pakkuda Minu Riik programmi näituse külastus.

1. september 
Minu Riik tegevjuhi osalemine Tallinna Karjamaa Gümnaasiumi aktusel seoses uue maja avamisega

2. september 
Integratsioonisaates esinemine koos rahvastikuminister Urve Paloga Vikerraadios

16. september 
Taotluse esitamine Minu Riik õppepäevadel näituse „Eesti Vabariik -90“ külastmise rahastamiseks

17. september 
Kohtumine Rahvastikuministri büroo nõunike Kairit Pihlaku ja Silvia Jakobseniga. Teema: kodanikupäeva esseekonkurss ja väitluskonverents

1. oktoober 
Kodanikupäeva esseekonkursi väljakuulutamine

4. oktoober 
Osalemine rahavastikuministri vastuvõtul

13. oktoober 
Kohtumine Ajaloomuuseumi direktori Sirje Karisega. Teema: Minu Riik õppepäevade kava täiendamine näituse „Eesti Vabriik – 90“ külastustega

30. oktoober 
Osalemine Tallinna Vene koolide direktorite nõupidamisel Tallinna Pae Gümnaasiumis

31. oktoober 
Kohtumine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineniga

3. november 
Kohtumine rahvastikuministri büroos seoses essekonkursi žürii koosoleku ja väitluskonverentsi korraldamisega Haljalas

7. november 
Osalemine Tallinna Vene Kultuurikeskuse pidulikul avamisel

14. november 
Osalemine integratsioonikonverentsil Rahvusraamatukogus

18. november 
Kodanikupäeva esseekonkursi žürii esimene koosolek

24. november 
Esseekonkursi žürii koosolek, võitjatööde väljakuulutamine:

Rahvastikuministri büroo ja üleriigilise integratsiooniprojekti/ kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt kodanikupäevaks 2008 üldhariduskoolide õpilastele korraldatud esseekonkursi “Eesti Vabariik läbi 90 aasta” žürii koosoleku

Otsus

24. november 2008.a.
Tallinn

Žürii, koosseisus rahvastikuminister Urve Palo (esimees), Audentese Erakooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik Albina Tammemäe, üleriigilise integratsiooniprojekti Minu Riik tegevjuht Toivo Keva (aseesimees), Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse õpetaja Ljudmila Jelanskaja, Eesti Rahvusringhäälingu vastutav toimetaja, Eesti Ajakirjanike Liidu juhatuse aseesimees Mart Ummelas, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli vene keele ja kirjanduse õpetaja Natalja Akimova, SEB volitatud esindaja Kerttu Talvik, rahvastikuministri nõunik Silvia Jakobsen, Riigikogu liige Paul-Eerik Rummo, Tallinna Prantsuse Lütseumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja Anneli Oidsalu, Rakvere Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja Mare Muik, ajalehe Molodjož Estonii ajakirjanik Josef Kats, Haridus- ja Teadusministeeriumi rahvusvähemuste hariduse osakonna nõunik Leino Lepp, Kultuuriministeeriumi peaspetsialist Olga Burmakina ja Tartu Ülikooli vene ja slaavi filoloogia professor, filoloogiadoktor Aleksandr Dulitšenko,

valis esseekonkursile laekunud 194 töö hulgast välja 19 (üheksateist) parimat tööd ja otsustas välja anda järgmised auhinnalised kohad ja nimetada äramärkimist väärivad tööd:

 • I koht – Victoria Riisenberg, Pärnu Ülejõe Gümnaasium, 9. kl.
  auhind – SEB pank
 • II koht – Alina Ujazina, Narva Humanitaargümnaasium, 11. k
  auhind – AS Tallink
 • III koht – Kätlin Pall, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, 9. klass
  auhind – AS EMT 

Ergutusauhinnad:

 • Anastassia Samovitš, Narva Humanitaargümnaasium, 11. klass
  auhind – Riigikantselei
 • Natalja Tomilovits, Maardu Gümnaasium, 12. klass
  Auhind – ÜIP Minu Riik 
 • Laura Remmel, Tartu Karlova Gümnaasium, 12. klass
  auhind – rahvastikuministri büroo
 • Kristiine Kurema, Paide Gümnaasium, 11. klass
  auhind – rahvastikuministri büroo
 • Albina Kalabuhhova, Narva Humanitaargümnaasium, 10. klass
  auhind – Haridus- ja Teadusministeerium
 • Šošana Kandel, Tallinna Juudi Kool, 11. klass
  auhind – rahvastikuministri büroo
 • Sergei Futkin, Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium, 9. klass
  auhind – Orbit Wrigley Eesti filiaal
 • Liis Luumberg, Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, 12. klass
  auhind – Riigikogu
 • Aleksei Muzalevski, Tallinna Mustjõe Gümnaasium, 12. klass
  auhind – ÜIP/KHP Minu Riik
 • Sander Lõhmus, Häädemeeste Keskkool, 11. klass
  auhind – rahvastikuministri büroo

Ära märkida:

 • Liisa Suba, keila Gümnasium, 12. klass
 • Aleksandra Zuravljova, Maardu Gümnaasium, 10. klass
 • Maris Kruusmaa, Tallinna Pelgulinna Gümnaasium, 10. klass
 • Anna Lutter, Saku Gümnaasium, 11. klass
 • Marian Vares, Pärnu Raeküla Gümnaasium, 12. klass
 • Maarja Nõmmik, Vinni-Pajusti Gümnaasium, 11. klass

26. november 
Kodanikupäeva esinemine Vikerraadios

28. november 
Kodanikupäeva väitluskonverents Haljalas Lääne – ja Ida- Virumaa koolidele. Minister Urve Palo vastuvõtt esseekonkursi võitjatele.

1. detsember 
Esseekonkursi väljakuuluatmine koostöös toetajapartneri Viking Line`iga

9. detsember 
Osalemine Tallinna volikogu esimehe Toomas Vitsuti jõuluvastuvõtul Tallinna Pühavaimu kirikus

17. detsember
Vähemusrahvuste ümarlaud Grand Hotellis Tallinn

18. detsember 
Aruande esitamine Rahvastikuministri büroole

23. detsember 
Aastaaruande esitamine Maksu- ja Tolliametile

2009.a

5. jaanuar 
Aruande esitamine Haridus- ja Teadusministeeriumile

14. jaanuar 
Viking Line essekonkursi tulemuste väljakuulutamine

15. jaanuar 
Viking Line esseekonkursi preemiareis võitjatele Hslingisse rahvusvahelisele turismimessile „Matka 2009“

26. jaanuar 
Kohtumine Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineiniga

5. veebruar 
Kohtumine Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjoviga

27. veebruar 
Väitluskonverents hotellis Olümpia koostöös Rahvastikuministri bürooga

27. märts 
Vene koolide direktorite nõupidamine Tallinna Juudi Koolis

15. aprill 
Kohtumine Meelis Kondiga Tallinna Haridusametis

7. mai 
Väitluskonverents Tallinna koolidele Minu? Sinu? Meie? Swisshotellis

22. mai 
Kohtumine Rahvstikuministri büroos. Teema: Minu Riik 7. tööasstalõpetamine

4. juuni 
Minu Riik 7. tööaasta pidulik lõpetamine SEB pnagahoone taevavõlvikorrusel

8. juuni 
Integratsiooniseminar Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis

30. juuni 
Kohtumine SEB esindaja Marii Martinsoniga. Teema:SEB panga osalemine projektis Minu Riik

13. juuli 
2009/2010 õppeaasta õpilasrühmade graafikute kooskõlastamine Riigikogu fraktsioonidega

26. august 
Kohtumine Viking Line turundusdirektori Piret Pääsikuga. Teema: koostöölepingu jätkamine

2. september 
Lektor-tõlkide koosolek

7. september 
Keeleõppe infopäev Rahvusraamatukogus (MEIS)

15. september 
Tallinan vene kolide direktorite nõupidamine Juudi Koolis

15. oktoober 
Kodanikupäeva esseekonkursi väljakuulutamine vabariigi üldhariduskoolidele

Oselmeine Eesti Koostöö Kogu ümarlaus Tallinna Botaanikaaias

2010.a

14. jaanuar
Esseekonkurss „Läänemere punased laevad – Viking Line“
(Konkursi kirjelduskonkursi otsus)

21. jaanuar  
Esseekonkursi võidureis Helsingisse messile "Matka 2010"
 
4. veebruar 
Osalemine Armeenia raamatu esitlusel Estonia Talveaias
 
11. veebruar 
Araunde esitamien Riigikantseleile 2010 aasta õppepäevade kohta.
Osalemine MEISi poolt korraldatud seminaril hotellis Olümpia
 
12. veebruar
Osalemine MTÜ Integradio juubleiüritusel
 
5. märts 
Õppepäevl "Teeme koos" osalemine
 
10. märts 
Kohtumine kultuuriminsiteeriumi asekantseleri Anne-Ly Reimaaga
 
17. märts 
Minu Riik Nõukoja koosolek Riigikogus
(protokoll)
 
29. märts 
Kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Janar Holmiga
 
7. mai 
Osalemine Tallinna MTÜ-de ümarlaual Õpetajate majas
 
21. mai 
Osalemine integratsioonialasel seminaril Grand Hotel Tallinn**** konverentsikeskuses
 
25. mai 
Osalemine LIFE projektiseminaril Tartus
 
31. mai 
Kohtumine Viking Line Eesti OÜ turundusjuhi Piret Pääsikuga
 
18. juuni
Minu Riik 8. tööaasta pidulik lõpetamine reisilaeva Viking XRPS pardal
 
22. juuni 
Kohtumine Tiit Pruuliga GoRailis
 
19. juuli
Minu Riik 2009/2010 õppeaasta II poolaasta tegevusaruande esitamine Kultuuriministeeriumile
 
10. august
Kohtumine Nordea panga turundusdirektori Piret Reinsoniga
 
16. asugust
Kohtumine Tallinkis Luulea Läänega. Arutati Minu riik õppepäevadel osalevate laste kutsumist tutvuma Tallinki laevaga
 
1. september
Minu Riik 9. tööaasta pidulik avamine
 
15. september
Lepingu sõlmimine Nordea Panga ja Minu Riik vahel
 
19. oktoober 
Minu Riik Nõukoja koosolek Riigikogus
(lisada protokoll)
 
20. oktoober 
Kodanikupäeva esseekonkursi väljakuuluatmine koostöös Kultuuriministeeriumiga
 
22. november
Kodanikupäeva esseekonkursi võitjate väljakuulutamine (žürii otsus)
 
24. november 
Esseekonkursi võitjate autasustamine kultuurimister Laine Jänese vastuvõtul Prooviveskis
 
2. destember
Kohtumine Viking Line turundusjuhi Piret Pääsikuga
 
5. destember 
Esseekonkursi "Meri ühendab" väljakuuluatmine koos Viking Linega
 
26.-28. detsember 
Viking Line preemiareis Stockholmi

2011.a

4. jaanuar  
Esseekonkursi "Meri ühendab" žürii koosolek

11. jaanuar 
Esseekonkursi "Meri ühendab" võitjate väljakuulutamine
(žürii otsus)

20. jaanuar
Viking Line esseekonkursi võitjate preemiareis Helsingisse rahvusvahelisele turismimessile "Matka 2011"

09. märts
Kohtumine Tallinki kommunikatsioonijuhi Luulea Läänega, teemaks Minu Riik õpilasrühmad Tallinki laeval külas

30. mai
9. tööaasta kokkuvõtete tegemine

9. juuni
9. tööaasta pidulik lõpetamine reisilaeva Tallink Gourmet restoranis. Lõpetamisest võttis osa ka Riigikogu esimees ja Minu Riik patroon Ene Ergma. Täna, 9. juunil 2011 tähistame kodanikuhariduse programmi Minu Riik üheksanda tööassta lõpetamist meie koostööpartneri Tallink reisilaeva Baltic Queen retsoranis Gourmet.

Üheksa tööaasta jooksul oleme tutvustanud oma õppepäevadel Vabariigi Prersidendi Kantseleis, Riigikogus ja Stenbocki majas riigijuhtimissüsteeme kokku 65 530 vene õppekeelaga üldaharidsukoolide ja Lääne-Virumaa, Raplamaa ning Tartu linna eesti koolide üheksanadate   klasside õppureile ja neid saatavtele õpetajatele.
Sel õppeaastal külastas Minu Riik õppepäevi 6243 õpilast ja õpetajat, neist maakonnakoolidest3785 ja Tallinnast 2458 õpilast-õpetajat.

Tööaasta jooksul viisime lisaks õppepäevade korraldamisele läbi kaks esseekonkurssi. Esimene neist, juba traditsiooniline kodanikupäeva esseekonkurss „Tegus kodanik on riigi rikkus“ tõi žüriile lugeda ligi viissada kirjutist 79 koolist üle Eesti. Konkurss viidi läbi koostöös Kukltuuriminsiteeriumiga.
Teine konkurss viidi läbi koos laevafirmaga Viking Line ja see kandis pealkirja „Meri ühendab“. Saabunud 77 töö hulgast valitud 15 auhinnalise koha võitnud õpilased ja neid juhendanud õpetajad sõitsid jaanuaris  Viking Line laevaga Helsingisse, et osa saada suurest rahvusvahelisest turismimessist „Matka 2011“.
Detsembris tegime koostöös Sihtasutusega Virumaa Muusuemid Tallinna ja Harjumaa koolidele toreda jõulurongisõidu Rakvere jõululinna. Osales ligi 4000 õpilast nii eesti –kui venekeelsetest koolidest . Pakkumine võeti hästi vastu.

Samuti korraldasime Tallinna vene õppekeelega koolijuhtidele õppereisi Peterburi (eesti koolide direktorid sõoidavad Peterburi uuel õppeaastal oktoobris), tutvumaks sealse hariduse ja koolieluga. Lisaks kultuuriprogrammile kohtuti koolijuhtidega ja sõlmiti sõprussidemeid koolide vahel. Ka õpilastele tehti Peterburi õppekäike. Koostöös Vene Muusuemiga käis Neeevalinnas ligi 10 rühma.

Minu Riik on tänulik Haridus –ja Teadusminsiteeriumile ja eelkõige kantselrile Janar Holmile, kes on aidanud programmil elus püsida. Meile tagasisidena saabunud küsitlused on kinnitanud programmi vajalikkust kõigile põhikooli lõpetavatele õpilsatele.
Sügisel astume kümnadasse tööaastasse ja sel puhul tahame lsiaks riigi juhtimisele tutvustada lastele ka politsei ja sadama tööd.

04. juuli 
Aruannete kinnitamine ja uute töögraafikute kooskõlastamine 10. tööaastaks.

 Minu Riik 15. juubeliks tulnud tervitused:

 

Tere, hea töö! Järgmiste ettevõtmisteni!

Tervitades, Kersti

(Kersti Sarapuu, Riigikogu Keskerakonna fratsiooni esimees)

 

Palju, palju õnne 15. sünnipäeva puhul!

Natalja
(Natalja Lapikova, Minu Riik Nõukogu liige, Tallinna Haridusamet)

 

 

Tere!

Tänan Teid Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel.

Lugupidamisega,

Kristi Kaevand

Riigikogu Kantselei

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni sekretär

 


Tere kallis Toivo.

Jõudu ja jaksu edaspidisteks tegevusteks sinule ja su meeskonnale.
Oleme jätkuvalt sinuga.
Tallinna Pae gümnaasiumi nimel
Izabella Riitsaar

(Tallinna Pae Gümnaasiumi direktor)

 

 

Tere, Toivo!

Rakvere Põhikool tänab südamest Minu Riik projekti eestvedajaid ja koostööpartnereid. Tänu teile on lastel igal aastal suurepräane võimalus külastada paiku, kuhu muidu ehk ei satukski. Lapsed on alati väga rõõmsad ja juba teavad, et 9.klassis see tore ettevõtmine neil osaks saab.

Jaksu ja jätkuvat tahet seda rõõmu lastele jagada!

Heade soovidega

Evelin Rikma
Rakvere Põhikooli huvijuht

 

 

Lugupeetud Minu Riik projektirahvas!

Suur tänu õpetliku, sisuka ja äärmiselt huvitava projekti korraldamise eest! Nii õpilased, kui õpetajad on sellest vaimustuses!

27.aprillil 2017 käis koos õpilastega ka Rakvere Gümnaasiumi direktor Aivar Part, kellele samuti õppepäev väga meeldis.

Loodame, et jätkate sellega ikka edasi.

Edu ja jõudu!

Lugupidamisega

Mariza Lillepea

Rakvere Gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja

 

 

 

Suur tänu heade soovide eest ja jõudu ka järgmisteks aastateks!

Lugupidamisega

Ene Saar

Kirjeldus: Kirjeldus: cid:image003.jpg@01CBA1CC.C68A64F0Tallinna Reaalkooli direktor

 

 

Õnnitused 15. tööaasta lõpetamiseks!

Lauri Luik
Riigikogu Reformierakonna aseesimees, Minu Riik Nõukogu esimees