19. tööaasta on lõppenud

06.07.2021

Hea koolijuht, õpetaja, partner ja toetaja!

2020/2021. õppeaastal lõpetas Kodanikuhariduse programmi Minu Riik oma 19. tööaasta.
Täname Teid kõiki, kes olete oma õla alla pannud Minu Riik tegemistele ja sõbraliku koostöö eest sel õppeaastal.
See õppeaasta oli meil väga raske. Puhkenud viirus lõpetas I poolaasta lõpus koolide õppepäevad. Hakkasime koos õppeasutuste ja partneritega otsima uusi võimalusi. II poolaastal pakkusime koolidele virtuaalõppepäevi, millest agaralt osa võeti. Viktoriiniski osaleti, õpetaja saatis parimate vastajate nimed meile ja meie panime diplomid-auhinnd teele.

Seoses sellega jäi eelmiste õppeaastatega võrreldes pea poole väiksemaks ka õppepäevadest osavõtnud õpilaste arv. Õppeaasta jooksul said valitsusasutuste tööga tutvumisel kas kohapeal või arvuti vahendusel osa 3593 koolinoort, neist Tallinna koolidest 1608 ja maakonna koolidest 1985. Osalejaid oli pea kõigist Eestimaa linnadest ja valdadest.  Õppepäevadel tutvusid üheksandikud Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja/või Presidendi Kantselei tööga, avardasid oma silmaringi Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majas ja selle elamuskeskuses. Need rühmad, kel õnnestus Tallinna kohapeale tulla tutvusid ka Teletorniga, samuti laevandusega ja kohtusid Tallinki meremeestega Meremuusuemis, käisid uudistamas väljapanekuid Eesti Panga Muuseumis ja osalesid metsandusega tutvumisel RMK-s. Kokku on 19 aasta jooksul programmis osalenud 123 282 õppurit ja neid saatvat õpetajat.

Meie pidulik tööaasta lõpetamine toimus 10. juunil 2021, kus tänasime meie toetajaid ja tegijaid!
Lugedes koolide poolt täidetud arvamuslehti, võib tõdeda, ikka ja jälle selle programmi vajalikkust õpilaste silmaringi laiendamisel ja oma riigiga sina-peale saamisel. Lisaks õppepäevadele oleme korraldanud igal aastal kodanikupäevaks esseekonkursi, mis viimastel aastatel on pälvinud õpilaste seas eriti hea vastuvõtu. Sel õppeaastal oli esseevõistlus koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega teemal “Minu Euroopa”, laekus ligi 200 kirjutist.

2020. on Minu Riik toetajaks Haridus –ja Tedusministeerium, oleme HTM starteegiline partner.
Tugeva panuse Minu Riik programmi õnnestumiseks on andnud kohalikud omavalitsused, rahastades õpilasrühmade sõidud Tallinnasse. Veelkordne aitäh neile selle eest!

Meie koostööpartneritena jätkavad ka uuel õppeaastal laevafirma Tallink (lapsed saavad Meremuuseumis tutvuda meremehe elukutsega, Eesti kui mereriigiga ja laevandusega üldse),  Euroopa Komisjoni Eesti esindus ja Elamuskeskus, Mars Eesti OÜ, Tallinna Teletorn, Eesti Panga Muuseum, Ajaloomuuseum ja RMK.

Loodame, et uuel õppeaastal, mil alustame oma 20. - juubeli õppeaastat  - see kole viirus taandub ja saame uutele üheksandikele pakkuda veelgi sisutihedamaid õppepäevi ja ka juba mitmendat korda käinud lapsi saatavtele õpetajatelegi midagi uut ja huvitavat! 
Kevadel ärajäänud koolidele, kellele ei saanud ka virtuaaltuuri pakkuda, püüame leida õppepäevadel osalemisvõimaluse oktoobris-novembris.

Ilusat suve soovides,

Toivo Keva
Kodanikuhariduse programmi Minu Riik tegevjuht