Head uut õppeaastat!

08.09.2022

Head uut õppeaastat!

Meil on heameel teatada, et Kodanikuhariduse programm Minu Riik alustab sellest sügisest oma 21. tööaastat!

Üleriigiline integratsiooniprojekt MINU RIIK käivitus 2002/2003 õppeaastal riikliku programmi “Integratsioon eesti ühiskonnas 2000-2007” raames koostöös Rahvastikuministri büroo, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei ja Riigikantseleiga. See oli mõeldud eeskätt vene õppekeelega üldhariduskoolide üheksandate klasside õpilastele, milline tutvustab õpilastele riiki ja võimu ning poliitilisi institutsioone. Järgnevatel aastatel liitusid programmiga ka eesti õppekeelega koolid Lääne-Virumaalt, Raplamaalt, Saaremaalt ja Tartu linnast.

Alates 2009/2010 õppeaastast kannab Minu Riik kodanikuhariduse programmi nime.

Me täname kõiki kahekümne aasta jooksul saadud toetuse ja abi eest, tänu millele avanes meie koolinoortel võimalus osaleda sisukatel ja arendavatel õppepäevadel Presidendi Kantseleis, Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses, kohtuda Riigikogu liikmetega, võtta osa viktoriiniküsimustele vastamisest, osaleda huvikäigul Meremuuseumis ja kohtuda laevafirma Tallink esindajatega, Euroopa majas tutvuda lähemalt Euroopa Liidu tegemistega ja käia uurimas panganduse ajalugu ja tänapäeva toimetamisi Eesti Panga Muuseumis, saada teada palju huvitavat metsa kohta kohtumistel RMK-s.

Kahkümne aasta jooksul on meie õppepäevadel osalenud ligi sada viiskümmend üheksanda klassi õpilase ja neid saatva õpetaja.

Õppepäevadel osalemine on avardanud õpilaste silmaringi, andnud parema arusaamise kodanikuõpetusest kui õppeainest ja sütitanud õpilastes huvi innukamalt järgima riigis toimuvat.

Sel aastal on meil ka uut: alustame taas tutvusmist politseitööga nagu see oli mõni aasta tagasi, külastades Politsei –ja Piirivalveametit, meie partner Tallink on pakkunud laevakülastuse asemel välja huvitava meretunni Meremuuseumis. Samuti jätkame koostööd RMK-ga: lastel on hea võimalus tutvuda Metsamajaga, et ammutada teadmisi rohelisest kullast ja kõigest sellest, mis metsaga seotud. Seoses viirusega on piiarud rühmade suurust, võtame vastu kuni 40 inimest ühes grupis. Nimekiri (lisame ka blanketi manusesse) saata 1 nädal enne külastust e-posti aadressile info@minuriik.ee, nimekirjas peavad olema märgitud ka saatja õpetaja(te) andmed koos telefoninumbriga. Kui leiate graafikus mõne vea või ebatäpsuse, palun saatke selle kohta koheselt info meile.

Sel aastal on meie toetaja Kultuuriministeerium.

Tugeva panuse Minu Riik programmi õnnestumiseks on andnud kohalikud omavalitsused, rahastades õpilasrühmade sõidud Tallinnasse. Veelkordne aitäh neile selle eest!

Kohtumiseni uuel õppeaastal uute üheksandikega ja meie koostööpartneritele soovime meeldivat koostööd Minu Riik ettevõtmiste toetamisel! Loodame kogu hingest, et viirus ei peata Minu Riik õppepäevade toimumist!

VEELKORD: HEAD KOOLIAASTAT KÕIGILE!

Minu Riik meeskond