Esseekonkursi juhend 2022

14.10.2022

Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt koostöös Tartu Oskar Lutsu nimelise Raamatukoguga kodanikupäevaks 2022 korraldatud XXI esseekonkursi teemal "Minu raamatukogu - linnas, taskus, südames...!""Моя библиотека - в городе, в кармане, в сердце..." juhend.

 

1. Üldalused

1.1.Konkursi korraldaja on kodanikuhariduse programm MINU RIIK koostöös raamatukogude aastast ajendatuna  Tartu Oskar Lutsu nimelise Raamatukoguga.

1.2.Konkurss on avalik ja üheetapiline.

1.3.Esitatud esseed peavad vastama konkursi tingimustele.

 

2. Eesmärk

Kodanikupäevaks korraldatud esseekonkursi eesmärk on ärgitada üldhariduskoolides õppivaid noori  mõtlema lugemise, raamatu ja raamatukogude tähenduse üle tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas.

Teema pakub kirjutajatele mitmeid lähenemisnurki. Kirjutada võib oma  raamatukogukogemusest, maa- või linnaraamatukogust, mida külastatakse. Võib proovida vastata küsimusele: kas mulle on raamatukogu vaja? Võib lasta mõttel lennata ja kirjutada hoopis tulevikuraamatukogust, mida noor inimene tahaks meelsasti külastada, samuti võib mõtiskleda raamatukogude rolli üle tänapäeva infoühiskonnas. Teema võimaldab läheneda ka isiklikust perspektiivist ja kirjutada oma lugemisharjumustest: mida  ja miks loetakse, kas paberkandjal või elektrooniliselt, mida soetatakse koduraamatukokku. Võib läheneda abstraktselt, luues unikaalse „Minu raamatukogu“  oma lugemiseelistuste põhjal.

 

3. Tingimused

3.1.Konkursist võivad osa võtta kõigi üldhariduskoolide 9.–12. klasside õpilased.

3.2.Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe essee.

3.3.Konkursile esitatud essee võib olla kirjutatud kas eesti või vene keeles.

3.4. Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4 formaadis

paberile (käsitsi kirjutatuna kuni kaks A4).

3.5. Konkurss kestab 16. oktoobrist  kuni 15. novembrini 2022.

 

4. Tööde esitamine konkursile

4.1. Essee saab  esitada  elektrooniliselt või paberkandjal kas trükituna või käsitsi kirjutatuna.

4.2. Essee esitamise viimane tähtaeg on 15. november 2022.

4.3. Konkursitöö tuleb saata kas e-posti aadressile info@minuriik.ee või postiga kodanikuhariduse programmi MINU RIIK büroosse

J. Köleri 8, 10150 Tallinn, märgusõna ümbrikule “ESSEEKONKURSS”.

4.4. Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:

          - ees - ja perekonnanimi (kirjutatuna trükitähtedega)

          - kool ja klass

          - kodune aadress koos sihtnumbriga

          - e-posti aadress

          - kontakttelefon

          - juhendaja/õpetaja ees- ja perekonnanimi

 

5. Preemiafond

Ette on nähtud välja anda järgmised auhinnad: üks esimene, üks teine, üks kolmas koht  ja ergutuspreemiad. Sobiva tasemega tööde puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi. Auhinnafondi toetajad on Kultuuriministeerium, Tartu Oskar Lutsu nimeline Raamatukogu, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Riigikogu Kantselei,  Kodanikuhariduse programm Minu Riik, AS Tallink ning Mars Eesti OÜ.

 

6. Esseede kasutamine

Esseekonkursi tööd jäävad hoiule kodanikuhariduse programmi MINU RIIK büroosse. Konkursitöid on õigus kasutada autoriga kokkuleppel trükistes või trükistena.

Konkursi võidutööd pannakse välja konkursi võitjate autasustamisüritusel.

 

7. Žürii

Võistlustöid hindab 11-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad:

Rein Veidemann – Eesti Rahvusringhäälingu Nõukogu esimees, kirjanik, TLÜ emeriitprofessor, filoloogiadoktor (žürii esimees)

Toivo Keva – kodanikuhariduse programmi MINU RIIK tegevjuht

Irina Külmoja – Tartu Ülikooli slaavi filoloogia emeriitprofessor, filoloogiadoktor

Siret Kotka – Riigikogu liige, MINU RIIK Nõukogu liige

Ljudmila Jelanskaja – ajakirja „Tallinn“ kirjandustoimetaja, endine Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse vanemõpetaja

Anneli Oidsalu – Tallinna Prantsuse Lütseumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja

Ädu Neemre – Tartu Oskar Lutsu nimelise Raamatukogu laste – ja noorteosakonna juhataja

Laura Loolaid – Tartu Oskar Lutsu nimelise Raamatukogu raamatukoguhoidja

Märt Treier – vabakutseline ajakirjanik

Archibald-Stiwan Kald – Riigikogu Kantselei konsultant, MINU RIIK Nõukogu liige

Eleonora Rudakovskaja-Borissova – Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse õpetaja, PhD

 

8. Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse programmi MINU RIIK (www.minuriik.ee) ja Tartu Oskar Lutsu nimelise Raamatukogu kodulehel (www.luts.ee ) ning meedias 24. novembriks 2022. Võitjatega võetakse ühendust individuaalselt ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks vastuvõtule Tallinnasse või Tartusse (kuupäev ja koht täpsustamisel). Vastuvõtule saabuvate õpilaste ja nende juhendajate sõidukulud kannab korraldaja ühe suuna bussi- või rongipileti esitamisel.