Esseekonkursi juhend 2023

16.10.2023

Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt koostöös Euroopa Parlamendi Eesti büroo ja Euroopa Komisjoni Eesti esindusega kodanikupäevaks 2023 korraldatud XXII esseekonkursi teemal "Kui sina ei lähe valima, siis valitakse sinu eest". "Если ты не пойдёшь на выборы, другие выберут за тебя" juhend.

1. Üldalused

1.1. Konkursi korraldaja on kodanikuhariduse programm MINU RIIK koostöös Euroopa Parlamendi Eesti büroo ja Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.

1.2.Konkurss on avalik ja üheetapiline.

1.3.Esitatud esseed peavad vastama konkursi tingimustele.

2. Eesmärk

Kodanikupäevaks korraldatud esseekonkurss on mõeldud kõigile Euroopa poliitikast ja demokraatiast huvituvatele õpilastele, eesmärgiga tõsta noorte teadlikkust valimisõiguse kasutamise olulisusest ja julgustada neid valima minema.

Valimisõigus on üks põhilisi demokraatia väljendusvorme ning osalus Euroopa Parlamendi valimistel annab igale valimisealisele Euroopa kodanikule võimaluse osaleda vahetult Euroopa tuleviku kujundamisel. Valimine on võimalus väljendada oma arvamust ühiskondlikel teemadel, samuti ka võimalus mõjutada seda, kuidas Euroopale, st meile  olulisi teemasid otsustatakse.

Noorte valimisaktiivsuse suurendamiseks on oluline teha neile selgeks valimisõiguse olulisus – kui Sina ei lähe valima, siis annad oma hääle teistele inimestele, kes aga ei pruugi Sinu huve esindada. Võrdväärselt valima minekuga on oluline ka teadlikkus sellest, kuidas valida ja mida valimistel arvesse võtta.

Käesoleval esseekonkursil osaledes saab iga osavõtja aidata tõsta noorte teadlikkust valimisõiguse olulisusest ning just Sinu essee võib inspireerida teisi noori valima minema ja oma häält kasutama. Oma soovide täitumiseks valimistel aga vaid ühest häälest ei piisa, mistõttu ootame ka õpilaste mõtteid ning ideid, kuidas ergutada oma lähedasi ning tervet kogukonda valimistel osalema.

3. Tingimused

3.1. Konkursist võivad osa võtta kõigi üldhariduskoolide 9.–12. klasside ja kutseõppeasutuste  õpilased.

3.2. Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe essee.

3.3. Konkursile esitatud essee võib olla kirjutatud nii eesti või vene keeles.

3.4. Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4 formaadis paberile (käsitsi kirjutatuna kuni kaks A4).

3.5. Konkurss kestab 15. oktoobrist  kuni 15. novembrini 2023.

4. Tööde esitamine konkursile

4.1. Essee saab esitada elektrooniliselt või paberkandjal kas trükituna või käsitsi kirjutatuna.

4.2. Essee esitamise viimane tähtaeg on 15. november 2023.

4.3. Konkursitöö tuleb saata kas e-posti aadressile info@minuriik.ee või postiga kodanikuhariduse programmi MINU RIIK büroosse J. Köleri 8, 10150 Tallinn, märgusõna ümbrikule “ESSEEKONKURSS”.

4.4. Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:

  • ees - ja perekonnanimi (kirjutatuna trükitähtedega)
  • kool ja klass
  • kodune aadress koos sihtnumbriga
  • e-posti aadress - kontakttelefon
  • juhendaja/õpetaja ees- ja perekonnanimi

5. Preemiafond

Ette on nähtud välja anda järgmised auhinnad: üks esimene, üks teine, üks kolmas koht  ja ergutuspreemiad. Sobiva tasemega tööde puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi. Auhinnafondi toetajad on Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Euroopa Parlamendi Eesti büroo, Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand, Riigikogu Kantselei,  Kodanikuhariduse programm Minu Riik, AS Tallink ning Mars Eesti OÜ.

6.Esseede kasutamine

Esseekonkursi tööd jäävad hoiule kodanikuhariduse programmi MINU RIIK büroosse. Konkursitöid on õigus kasutada autoriga kokkuleppel trükistes või trükistena. Konkursi võidutööd pannakse välja konkursi võitjate autasustamisüritusel.

7. Žürii

Võistlustöid hindab 13-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad:

Rein Veidemann
Eesti Rahvusringhäälingu Nõukogu esimees, kirjanik, TLÜ emeriitprofessor, filoloogiadoktor (žürii esimees)

Toivo Keva
Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK tegevjuht

Irina Külmoja
T
artu Ülikooli slaavi filoloogia emeriitprofessor, filoloogiadoktor

Urve Tiidus
Riigikogu liige

Ljudmila Jelanskaja 
Tõlkebüroo toimetaja, endine Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse õpetaja

Anneli Oidsalu
Tallinna Prantsuse Lütseumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja

Anno Aedmaa
Euroopa Parlamendi Eesti büroo avalike suhete nõunik

Rita Niineste
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse keeletoimetaja

Märt Treier
Vikerraadio ajakirjanik

Archibald-Stiwan Kald
Riigikogu Kantselei konsultant, MINU RIIK Nõukogu liige 

Leena Möls
Aruküla Põhikooli  vene keele õpetaja, Eesti Võõrkeele- õpetajate  Liidu  ja Vene keele Õpetajate Seltsi  juhatuse liige

Kertu Kändla 
Viljandi Gümnaasiumi 11. klassi õpilane, 2022. aasta kodaniku- päevaks korraldatud esseekonkursi võitja (I koht)

Markus Tasalain
Pärnu Koidula Gümnaasiumi 10. Klassi õpilane, 2022. aasta kodanikupäevaks korraldatud esseekonkursi võitja (II koht)

8. Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse programmi MINU RIIK kodulehel www.minuriik.ee; Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kodulehel https://estonia.representation.ec.europa.eu/index_et ja Facebookis: https://www.facebook.com/euroopakomisjon; Euroopa Parlamendi Eesti büroo kodulehel https://tallinn.europarl.europa.eu/et  ja Facebookis https://www.facebook.com/EPIOEestis ning meedias 24. novembriks 2023.

Võitjatega võetakse ühendust individuaalselt ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks pidulikule vastuvõtule Tallinnasse Euroopa majja reedel, 24. novembril 2023. Vastuvõtule saabuvate õpilaste ja nende juhendajate sõidukulud kannab korraldaja ühe suuna bussi- või rongipileti esitamisel.