15. tööaasta lõpp

04.06.2017

Austatud õpilased, õpetajad ja koolijuhid!

Head koostööpartnerid ja toetajad!

Maikuu viimane päev lõpetas Kodanikuhariduse programmi Minu Riik 15. tööaasta.

Täname Teid kõiki, kes olete oma õla alla pannud Minu Riik tegemistele sõbraliku koostöö eest sel õppeaastal. 6265 koolinoort pea kõigist Eestimaa linnadest ja valdadest on saanud 2016/2017 õppeaastal osa õppepäevadest Riigikogus, Vabariigi Valitsuses ja/või Presidendi Kantseleis, avardanud oma silmaringi Euroopa majas ja Ajaloomuuseumis, tutvunud laevandusega Tallinki laevadel, käinud vaatamas Eesti Panga Muuseumis jne.

Kahjuks ei võimaldanud meie rahaline seis teha iga-aastast traditsioonilist tööaasta lõpetamist, seega ei jaganud me sel aastal ka tänukirju.

Lugedes koolide poolt täidetud arvamuslehti, võib tõdeda,   ikka ja jälle selle programmi vajalikkust õpilaste silmaringi laiendamisel ja oma riigiga sina-peale saamisel.

Lisaks õppepäevadele oleme korraldanud igal aastal kodanikupäevaks esseekonkursi, mis viimastel aastatel on pälvinud õpilaste seas eriti hea vastuvõtu. Sel aastal viisime esseekonkursi läbi Eesti Vabariigi sünnipäevaks veebruaris 2017.

Veel teinegi tähtis sündmus oli sel  juubelitööaastal: täitus 100 000. Minu Riik õppepäevast osavõtja. Kokku on 15 aasta jooksul programmis osalenud 101 993 õppurit ja neid saatvat õpetajat.

Tugeva panuse meie programmi õnnestumiseks on andnud kohalikud omavalitsused, rahastades õpilasrühmade sõidud Tallinnasse. Veelkordne aitäh teile selle eest!

Meie koostööpartneritena jätkavad laevafirma Tallink (lapsed saavad tutvuda laevadega, käia katlaruumist-kaptenisillani), Eesti Euroopa maja, Mars Eesti OÜ, Tallinna Teletorn, Eesti Panga Muuseum ja Ajaloomuuseum. Programmi toetab Haridus –ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu.

Loodame, et uuel õppeaastal saame uutele üheksandikele pakkuda veelgi sisutihedamaid õppepäevi ja ka juba mitmendat korda käinud õpetajatelegi midagi uut ja huvitavat!

Meeldivalt jätkuvat koostööd soovides,
Toivo Keva
programmi Minu Riik  tegevjuht