16. tööaasta lõpp

19.08.2018

Kallid sõbrad!
2018. aasta maikuu viimane päev lõpetas Kodanikuhariduse programmi Minu Riik 16. tööaasta.

Täname Teid kõiki, kes olete oma õla alla pannud Minu Riik tegemistele sõbraliku koostöö eest sel õppeaastal. 5805 koolinoort pea kõigist Eestimaa linnadest ja valdadest on saanud 2017/2018 õppeaastal osa õppepäevadest Riigikogus, Vabariigi Valitsuses ja/või Presidendi Kantseleis, avardanud oma silmaringi Euroopa majas ja Ajaloomuuseumis/Teletornis, tutvunud laevandusega Tallinki laevadel, käinud vaatamas Eesti Panga Muuseumis, vadanud mitme-ministeeriumi maja sisemust jne. !  Kokku on 15 aasta jooksul programmis osalenud 107 798 õppurit ja neid saatvat õpetajat.

Kahjuks ei võimaldanud meie rahaline seis teha iga-aastast traditsioonilist tööaasta lõpetamist, seega ei jaganud me sel aastal ka tänukirju.

Lugedes koolide poolt täidetud arvamuslehti, võib tõdeda,   ikka ja jälle selle programmi vajalikkust õpilaste silmaringi laiendamisel ja oma riigiga sina-peale saamisel.

Lisaks õppepäevadele oleme korraldanud igal aastal kodanikupäevaks esseekonkursi, mis viimastel aastatel on pälvinud õpilaste seas eriti hea vastuvõtu. Sel aastal aga Hasartmängumaksu Nõukogu meie 1000-kroonist taotlust ei rahuldanud ja juba väljakuulutatud  “Eesti Vabariik 100” esseekonkurss tuli sulgeda

Tugeva panuse meie programmi õnnestumiseks on andnud kohalikud omavalitsused, rahastades õpilasrühmade sõidud Tallinnasse. Veelkordne aitäh teile selle eest!

Meie koostööpartneritena jätkavad ka uuel õppeaastal laevafirma Tallink (lapsed saavad tutvuda laevadega, käia katlaruumist-kaptenisillani), Eesti Euroopa maja, Mars Eesti OÜ, Tallinna Teletorn, Eesti Panga Muuseum ja Ajaloomuuseum. Programmi toetab Haridus –ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu.

Loodame, et uuel õppeaastal saame uutele üheksandikele pakkuda veelgi sisutihedamaid õppepäevi ja ka juba mitmendat korda käinud õpetajatelegi midagi uut ja huvitavat!

Meeldivalt jätkuvat koostööd soovides,

Toivo Keva
programmi Minu Riik  tegevjuht