17. tööaasta lõpp

05.08.2019

Hea koolijuht, õpetaja, partner ja toetaja! 


2018/2019. õppeaastal lõpetas Kodanikuhariduse programmi Minu Riik oma 17. tööaasta.

Täname Teid kõiki, kes olete oma õla alla pannud Minu Riik tegemistele sõbraliku koostöö eest sel õppeaastal.

5789 koolinoort pea kõigist Eestimaa linnadest ja valdadest on saanud 2018/2019 õppeaastal osa õppepäevadest Riigikogus, Vabariigi Valitsuses ja/või Presidendi Kantseleis, avardanud oma silmaringi Euroopa majas ja Ajaloomuuseumis/Teletornis, tutvunud laevandusega Tallinki laevadel, käinud uudistamas väljapanekuid Eesti Panga Muuseumis, külastanud uue partneri - Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA) poolt pakutud hivitavat objekti.

Kokku on 17 aasta jooksul programmis osalenud 113 587 õppurit ja neid saatvat õpetajat.

Meie pidulik tööaasta lõpetamine toimus 6. juunil 2019, kus tänasime meie toetajaid ja tegijaid!

Lugedes koolide poolt täidetud arvamuslehti, võib tõdeda, ikka ja jälle selle programmi vajalikkust õpilaste silmaringi laiendamisel ja oma riigiga sina-peale saamisel.

Lisaks õppepäevadele oleme korraldanud igal aastal kodanikupäevaks esseekonkursi, mis viimastel aastatel on pälvinud õpilaste seas eriti hea vastuvõtu. Sel õppeaastal me selleks ettevõtmiseks raha ei saanud ja seega korraldasime hilisemat Eesti sünnipäevaks esseekonkursi.

Sellest kalendriaastast (2019) on meie toetajaks Haridus –ja Tedusministeerium, oleme HTM starteegiline partner.

Tugeva panuse Minu Riik programmi õnnestumiseks on andnud kohalikud omavalitsused, rahastades õpilasrühmade sõidud Tallinnasse. Veelkordne aitäh teile selle eest!

Meie koostööpartneritena jätkavad ka uuel õppeaastal laevafirma Tallink (lapsed saavad tutvuda meremehe elukiusega, Eeti kui mereriigiga ja laevandusega üldse), Eesti Euroopa maja, Mars Eesti OÜ, Tallinna Teletorn, Eesti Panga Muuseum, Ajaloomuuseum ja Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet (eu-LISA).

Loodame, et uuel õppeaastal saame uutele üheksandikele pakkuda veelgi sisutihedamaid õppepäevi ja ka juba mitmendat korda käinud õpetajatelegi midagi uut ja huvitavat!

Meeldivalt jätkuvat koostööd soovides,

Toivo Keva

programmi Minu Riik tegevjuht