Esseekonkurs “Minu Euroopa“

16.10.2020

Austatud koolijuht

Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega kuulutavad kodanikupäevaks välja XIX esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele teemal  “Minu Euroopa“ («Моя Европа»).

Kaheksateistkümne aasta jooksul on programmi  Minu Riik poolt korraldatud esseekonkursid olnud väga menukad: eelmisel  aastal laekus kodanikpäeva esseekonkursile ligi 300 võistlustööd 62 koolist üle vabariigi. Tublimad kirjutajad on olnud läbi aastate Tallinna, Tartu, Sillamäe, Narva, Kohtla-Järve koolidest. 

Nagu eelmistelgi aastatel ootame ka sel aastal vabas vormis kirjutatud töid eesti või vene keeles. Kindlasti ei tohiks õpilased unustada  töö alla kirjutamast oma  nime, kooli ja klassi, kontakttelefoni ja juhendaja õpetaja nime. Peame kindlasti meeles  ka parimate tööde juhendajaid õpetajaid.

Konkursitöid ootame hiljemalt 15. novembriks 2020 kas posti teel aadressile MINU RIIK, J.Köleri tn. 8, 10150 Tallinn või elektrooniliselt e-posti aadressile info@minuriik.ee.

Žürii teeb võistlustöödest kokkuvõtte 23. novembriks 2020. Võitjad kutsutakse  Tallinnas   toimuvale  pidulikule vastuvõtule (aeg ja koht täpsustuvad), kus neile antakse üle diplom ja auhind. 

Auhinnafondi toetavad Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Riigikogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Kodanikuhariduse programm Minu Riik, laevafirma Tallink,  Mars Eesti OÜ. 

Kutsed vastuvõtule saadetakse konkursi võitjatele individuaalselt, nende nimed avaldatakse 25. novembriks 2020 kodanikuhariduse programmi Minu Riik (www.minuriik.ee) kodulehel.

Konkursitingimused on lisatud.

Soovime teravat sulge essee kirjutamisel! 

 

Lugupidamisega,

 

Toivo Keva
kodanikuhariduse programmi 
Minu Riik tegevjuht,
korraldustoimkonna liige

 

Lisainfo: telefon 5032843, e-posti aadress toivo@minuriik.ee