Esseekonkurs 2019

16.10.2019

Austatud koolijuht
Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega kuulutavad kodanikupäevaks 2019. välja

XVIII esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele teemal  “Metsa roll minu elus“ («Роль леса в моей жизни»).

Seitsmeteistkümne aasta jooksul on Minu Riik poolt korraldatud esseekonkursid olnud väga menukad: eelmistel  aastatel on laekunud kodanikpäeva esseekonkursile kokku üle 4000 võistlustöö pea kõikidest üldhariduskoolidest üle vabariigi. Tublimad kirjutajad on olnud läbi aastate Tallinna, Tartu, Sillamäe, Kohtla-Järve koolidest, silma on paistnud ka Uhtna Põhikool Lääne-Virumaalt, kuhu järjest mitu aastat on läinud üks auhinnalistest kohtadest.

Nagu eelmistelgi aastatel ootame ka sel aastal vabas vormis kirjutatud töid eesti või vene keeles. Kindlasti ei tohiks õpilased unustada töö alla kirjutamast oma nime, kooli ja klassi, kontakttelefoni ja juhendaja õpetaja nime. Peame kindlasti meeles ka parimate tööde juhendajaid õpetajaid.

Konkursitöid ootame hiljemalt 15. novembriks 2019 kas posti teel aadressile MINU RIIK, J.Köleri tn. 8, 10150 Tallinn või elektrooniliselt e-posti aadressile info@minuriik.ee.

Žürii teeb võistlustöödest kokkuvõtte 22. novembriks 2019. Võitjad kutsutakse Tallinnas toimuvale pidulikule vastuvõtule (aeg ja koht täpsustuvad), kus neile antakse üle diplom ja auhind. 

Auhinnafondi toetavad Riigimetsa Majandamise Keskus, Riigikogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Kodanikuhariduse programm Minu Riik, AS Tallink, Mars Eesti OÜ.

Kutsed vastuvõtule saadetakse konkursi võitjatele individuaalselt, nende nimed avaldatakse 22. novembril 2019 kodanikuhariduse programmi Minu Riik (www.minuriik.ee) ja RMK (www.rmk.ee) kodulehel.

Konkursi juhend on lisatud.

Soovime teravat sulge essee kirjutamisel!

Lugupidamisega,

Toivo Keva
kodanikuhariduse programmi 
Minu Riik tegevjuht,

korraldustoimkonna liige

Lisainfo: telefon 5032843, e-posti aadress info@minuriik.ee