Esseekonkursi 2013 juhend

07.01.2013

Politsei- ja Piirivalveameti ning Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK pooltväljakuulutatud esseekonkursi “POLITSEINIK – AMET VÕI ELUVIIS” Полицейский - профессия или образ жизни»)

JUHEND

1. Üldalused
1.1.Konkursi korraldaja on Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Politsei – ja Piirivalveametiga.
1.2.Konkurss on avalik ja üheetapiline.
1.3.Esitatud esseed peavad vastama konkursi tingimustele.

2. Eesmärk
Esseekonkursi eesmärgiks on saada üldhariduskoolideõppurite kirjutisi, mis näitaks kas ja kuidas on noored seotud kogukonna turvalisuse kujundamisega.

3. Tingimused
3.1.Konkursist võivad osa võtta kõigi üldhariduskoolide IX – XII klassideõpilased.
3.2.Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe essee.
3.3.Konkursile esitatud essee võib olla kirjutatud kas eesti või vene keeles.
3.4. Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4 formaadis paberile (käsitisi kirjutatuna kuni 2 A4).
3.5. Konkurss kestab12. detsembrist 2012kuni 15. jaanuarini 2013 a.

4. Konkursi tööde esitamine
4.1. Esseed  esitada  elektooniliselt või paberkandjal kas trükituna või käsitsi kirjutatuna.
4.2. Essee esitamise viimane tähtaeg on 15.  jaanuar 2013.
4.3. Konkursitöö tuleb saata kas e-posti aadressile info@minuriik.ee või
postiga Kodanikuhariduse programmi Minu Riik büroosse Estonia pst. 5a 10143 Tallinn,  
märgusõna ümbrikule “ESSEEKONKURSS”.
4.4. Konkursitöö peab kindlasti olema varustatud järgmiste andmetega:

  • ees – ja perekonnanimi (kirjutatuna trükitähtedega)
  • kool ja klass
  • kodune aadress koos sihtnumbriga
  • e-posti aadress
  • kontakttelefon
  • juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi

5. Preemiafond
Ette on nähtud välja andaüks esimene, üks teine, üks kolmas koht ja ergutuspreemiad. Sobiva tasemegatöödepuudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi. Auhinnafondi toetajad on: Politsei- ja Piirivalveamet, Riigikogu, Tallink, Kodanikuhariduse programm Minu Riik.

6. Esseede kasutamine
Esseekonkursi tööd jäävad hoiule Kodanikuhariduse programmi Minu Riik büroosse. Konkursitöid on õigus kasutada autoriga kokkuleppeltrükistes või trükistena.

7. Žürii
Võistlustöid hindab 11-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad:

Mati Raidma – Riigikogu riigikaitse komisjoni esimees (žürii esimees)
Tarmo Miilits – Politsei –ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja
Toivo Keva – Kodanikuhariduse programmi Minu Riik tegevjuht
Ljudmila Jelanskaja – Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse vanemõpetaja
Albina Tammemäe – TEA Keeltekool vene keele õppejõud
Anneli Oidsalu – Tallinna Prantsuse Lütseumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja
Lauri Luik – Riigikogu liige; Minu Riik Nõukoja liige
Luulea Lääne – Laevafirma Tallink kommunikatsioonidirektor
Rein Veidemann – Tallinna Ülikooli eesti kultuuriloo professor
Pille Luiga – Politsei- ja Piirivalveameti korrakaitsepolitseiosakonna juhtivspetsialist
Raivo Raigna – vabakutseline ajakirjanik, kauaaegne ajalehe Virumaa Teataja korrespondent

8. Võitjatest teavitamine
Võitjate nimed avaldatakse Politsei -ja Piirivalveameti (www.politsei.ee) ja Minu Riik koduleheküljel (www.minuriik.ee) ning meedias. Võitjatega võetakse ühendust individuaalselt ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks jaanuari lõpus toimuvalenoorsoopolitseinike tunnustusüritusele, kus võitjatele antakse võimalus ka oma töö ette kanda