Esseekonkursi juhend

16.10.2019

Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK) kodanikupäevaks 2019. korraldatud esseekonkursi "Metsa roll minu elus"/«Роль леса в моей жизни».

Juhend  


Üldalused

1.1.Konkursi korraldaja on Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega (RMK).

1.2.Konkurss on avalik ja üheetapiline.

1.3.Esitatud esseed peavad vastama konkursi tingimustele.

Eesmärk

Kodanikupäevaks korraldatud esseekonkursi eesmärk on saada üldhariduskoolide õppurite kirjutisi, mis näitaksid Eestimaal elavate tegusate ja ettevõtlike, erinevate elualade inimeste panust Eesti ühiskonda ja meie elu laste silmade läbi. Eestlasi on ajast aega peetud metsarahvaks. Meie elu on olnud tihedalt seotud metsaga. Mets on olnud meie kaitsja, kujundaja, kasvataja ja toitja. Metsas tegutsedes on inimene saanud puitu ja tööd, kodusooja ja hingerahu. Mets on meie süsinikupank, kliimaäärmuste pehmendaja, atmosfääriõhu puhastaja ja hapnikuga rikastaja. Ühtlasi on mets üks meie olulisemaid taastuvaid loodusvarasid ning bioloogilise mitmekesisuse allikaid. Missugusena näeb õpilane, metsa rolli oma elus?

Tingimused

3.1.Konkursist võivad osa võtta kõigi üldhariduskoolide IX–XII klassi õpilased.

3.2.Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe essee.

3.3.Konkursile esitatud essee võib olla kirjutatud kas eesti või vene keeles.

3.4. Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4 formaadis paberile (käsitisi kirjutatuna kuni 2 A4).

3.5. Konkurss kestab 15. oktoobrist kuni 15. novembrini 2019. a. 

Konkursitööde esitamine

4.1. Esseed esitada elektrooniliselt või paberil, kas arvutikirjas või käsitsi kirjutatuna.

4.2. Essee esitamise viimane tähtaeg on 15. novembril 2019.

4.3. Konkursitöö tuleb saata kas e-posti aadressile  HYPERLINK "mailto:info@minuriik.ee" info@minuriik.ee  või postiga Kodanikuhariduse programmi Minu Riik büroosse J. Köleri 8, 10150 Tallinn, märgusõna ümbrikule “ESSEEKONKURSS”.

4.4. Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:

  • ees- ja perekonnanimi (kirjutatuna trükitähtedega)
  • kool ja klass
  • kodune aadress koos sihtnumbriga
  • e-posti aadress 
  • telefoninumber 
  • juhendanud õpetaja ees- ja perekonnanimi 

Preemiafond

Ette on nähtud välja anda üks esimene, üks teine, üks kolmas koht ja ergutuspreemiad. Sobiva tasemega tööde  puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi. Auhinnafondi toetajad on Riigimetsa Majandamise Keskus, Riigikogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Kodanikuhariduse programm Minu Riik, AS Tallink, Mars Eesti OÜ. 

Esseede kasutamine

Esseekonkursi tööd jäävad hoiule Kodanikuhariduse programmi Minu Riik büroosse. Konkursitöid on õigus kasutada autoriga kokkuleppel  trükistes või trükistena.

Konkursi võidutööd pannakse välja konkursi võitjate autasustamisüritusel. 

Žürii

Võistlustöid hindab 11-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad:

Rein Veidemann
Eesti Rahvusringhäälingu Nõukogu esimees, kirjanik, emeriitprofessor, filoloogiadoktor (žürii esimees)

Toivo Keva
Kodanikuhariduse programmi Minu Riik tegevjuht

Irina Külmoja
Tartu Ülikooli slaavi filoloogia emeriitprofessor, filoloogiadoktor

Siret Kotka-Repinski
Riigikogu liige, Minu Riik Nõukogu liige

Ljudmila Jelanskaja
Looduse Kalendri keeletoimetaja, endine Tallinna Prantsuse   Lütseumi vene keele ja kirjanduse õpetaja

Anneli Oidsalu
Tallinna Prantsuse Lütseumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja

Marina Poltavtseva
Riigimetsa Majandamise Keskuse kommunikatsiooniosakonna spetsialist

Kadri Masing
Riigimetsa Majandamise Keskuse kommunikatsiooniosakonna spetsialist

Märt Treier
vabakutseline ajakirjanik

Archibald-Stiwan Kald
Riigikogu Kantselei konsultant

Eleonora Rudakovskaja-Borissova
Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse õpetaja

Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse programmi Minu Riik (www.minuriik.ee) ja RMK (www.rmk.ee) koduleheküljel ning meedias 25. novembriks 2019. Võitjatega võetakse ühendust individuaalselt ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks vastuvõtule (kuupäev ja koht täpsustamisel).