Esseekonkursi juhend

16.10.2020

Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega kodanikupäevaks 2020. korraldatud esseekonkursi „MINU EUROOPA“ «Моя Европа» juhend.

1. Üldalused

1.1. Konkursi korraldaja on Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega   

1.2. Konkurss on avalik ja üheetapiline.

1.3. Esitatud esseed peavad vastama konkursi tingimustele.

 

2. Eesmärk

Kodanikupäevaks korraldatud esseekonkursi eesmärgiks on saada üldhariduskoolide õppurite  arvamusi, mida noored arvavad Euroopast ja kas identifitseerivad ka ennast eurooplastena. 

 

3. Tingimused

3.1. Konkursist võivad osa võtta kõigi üldhariduskoolide IX – XII klasside  õpilased.

3.2. Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe essee.

3.3. Konkursile esitatud essee võib olla kirjutatud kas eesti või vene keeles.

3.4. Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4 formaadis paberile (käsitisi kirjutatuna kuni 2 A4).

3.5. Konkurss kestab  15. oktoobrist 2020  kuni 15. novembrini 2020 a.

 

4. Konkursi tööde esitamine

4.1. Esseed  esitada  elektooniliselt või paberkandjal kas trükituna või käsitsi kirjutatuna.

4.2. Essee esitamise viimane tähtaeg on 15. november 2020.

4.3. Konkursitöö tuleb saata kas e-posti aadressile info@minuriik.ee  või postiga Kodanikuhariduse programmi Minu Riik büroosse J.Köleri 8, 10150 Tallinn, märgusõna ümbrikule “ESSEEKONKURSS”.

4.4. Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:

 • ees - ja perekonnanimi (kirjutatuna trükitähtedega)
 • kool ja klass
 • kodune aadress koos sihtnumbriga
 • e-posti aadress 
 • kontakttelefon 
 • juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi

5. Preemiafond

Ette on nähtud välja anda auhinnad:  üks esimene, üks teine, üks kolmas koht ja ergutuspreemiad. Sobiva tasemega  tööde  puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi. Auhinnafondi toetajad on: Euroopa Komisjoni Eesti esindus; Riigikogu, Haridus- ja Teadusministeerium, kodanikuhariduse programm Minu Riik, AS Tallink, Mars Eesti OÜ.

 

6. Esseede kasutamine

Esseekonkursi tööd jäävad hoiule kodanikuhariduse programmi Minu Riik büroosse. Konkursitöid on õigus kasutada autoriga kokkuleppel  trükistes või trükistena. Konkursi võidutööd pannakse välja konkursi võitjate autasustamisüritusel.

 

7. Žürii

Võistlustöid hindab 11-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad:

 • Rein Veidemann – Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees, kirjanik, emeriitprofessor, filoloogiadoktor (žürii esimees)
 • Toivo Keva – kodanikuhariduse programmi Minu Riik tegevjuht
 • Irina Külmoja – Tartu Ülikooli slaavi filoloogia emeriitprofessor, filoloogiadoktor
 • Siret Kotka – Riigikogu liige, Minu Riik nõukogu liige
 • Ljudmila Jelanskaja – ajakirja Tallinn kirjandustoimetaja, endine Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse vanemõpetaja 
 • Anneli Oidsalu – Tallinna Prantsuse Lütseumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja
 • Pille Rebane – Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kommunikatsiooninõunik
 • Elis Paemurd–  Euroopa Komisjoni Eesti esinduse keelenõunik
 • Märt Treier – vabakutseline ajakirjanik
 • Archibald-Stiwan Kald – Riigikogu Kantselei konsultant
 • Eleonora Rudakovskaja-Borissova – Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse õpetaja

 

8. Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse programmi Minu Riik (www.minuriik.ee) ja  Euroopa Komisjoni Eesti esinduse (http://ec.europa.eu/estonia/) koduleheküljel ning meedias  25. novembriks 2020. Võitjatega võetakse ühendust individuaalselt ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks  vastuvõtule (kuupäev ja koht täpsustamisel).