Esseekonkurss 2013

07.01.2013

Žürii koosolek toimub 15.02. ja võitjad selguvad 18.02. Neile saadetakse teade ja kutse autasustamisüritusele, mis on planeeritud märtsi I poolel Tallinnas Nuku -ja noorsooteatris.

NB! Seoses koolide palvetega oleme pikendanud esseekonkursi tööde esitamise tähataega kuni 22. jaanuarini 2013.

Austatud koolijuht

Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Politsei – ja Piirivalveametiga kuulutavad välja esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele teemal  „Politseinik – amet või eluviis” («Полицейский – профессия или образ жизни»).

Kümne aasta jooksul on Minu Riik poolt korraldatud esseekonkursid olnud väga menukad: sel  aastal laekus kodanikpäeva esseekonkursile ligi 300 võistlustööd 78 koolist üle vabariigi. Tublimad kirjutajad on olnud läbi aastate Narva, Tallinna, Tartu ja Sillamäe koolidest, silma on paistnud ka Uhtna Põhikool Lääne-Virumaalt, kuhu kolm aastat järjest läks auhinnaline koht.

Nagu eelmistelgi aastatel ootame ka sel aastal vabas vormis kirjutatud töid eesti või vene keeles. Kindlasti ei tohiks õpilased unustada  töö alla kirjutamast oma  nime, kooli ja klassi, kontakttelefoni ja juhendaja õpetaja nime. Peame kindlasti meeles  ka parimate tööde juhendajaid õpetajaid. 

Konkursitöid ootame hiljemalt 15. jaanuriks 2013 kas posti teel aadressile MINU RIIK, Estonia pst. 5a, 10143 Tallinn või elektrooniliselt e-posti aadressile info@minuriik.ee.

Žürii teeb võistlustöödest kokkuvõtte 23. jaanuariks 2013. Võitjad kutsutakse  jaanuari lõpus toimuvale noorsoopolitseinike tunnustusüritusele, kus neile antakse üle diplom ja auhind.

Auhinnafondi toetavad Politsei –ja Piirivalveamet,  Kodanikuhariduse programm Minu Riik, Riigikogu, laevafirma Tallink.

Kutsed vastuvõtule saadetakse igale kutsutule individuaalselt. Võitjate nimed avaldatakse 24. jaanuaril 2013 meedias, samuti Politsei –ja Piirivalveameti (www.politsei.ee) ja kodanikuhariduse programmi Minu Riik (www.minuriik.ee) kodulehel.

Konkursitingimused on lisatud.

Ilusaid jõule, kosutavat koolivaheaega ja indu essee kirjutamisel!

 

Lugupidamisega,

Toivo Keva
kodanikuharidue programmi
Minu Riik tegevjuht,
korraldustoimkonna liige

Lisainfo: telefon 5032843, e-posti aadress toivo@minuriik.ee