Head uut õppeaastat!

31.08.2020

Meil on heameel teatada, et Kodanikuhariduse programm Minu Riik alustab sellest sügisest oma 19. tööaastat!

 

Üleriigiline integratsiooniprojekt MINU RIIK käivitus 2002/2003 õppeaastal riikliku programmi “Integratsioon eesti ühiskonnas 2000-2007” raames koostöös Rahvastikuministri büroo, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei ja Riigikantseleiga. See oli  mõeldud eeskätt vene õppekeelega üldhariduskoolide üheksandate  klasside õpilastele, milline tutvustab õpilastele riiki ja võimu ning poliitilisi institutsioone. Järgnevatel aastatel liitusid programmiga ka eest õppekeelega koolid Lääne-Virust, Raplamaalt, Saaremaalt ja Tartu linnast.

 

Alates 2009/2010 õppeaastast kannab Minu Riik kodanikuhariduse programmi nime.

Me täname kõiki kaheksateistkümne aasta jooksul saadud toetuse ja abi eest, tänu millele avanes meie koolinoortel võimalus osaleda sisukatel ja arendavatel õppepäevadel Presidendi Kantseleis, Riigikogus ja Vabariigi Valitsuses, kohtuda Riigikogu liikmetega, võtta osa viktoriiniküsimustele vastamisest, osaleda huvikäigul Meremuuseumis ja kohtuda laevafirma Tallink esindajatega, Euroopa majas tutvuda lähemalt Euroopa Liidu tegemistega ja käia uurimas panganduse ajalugu ja tänapäeva tegemisi  Eesti Panga Muuseumis, saada teada palju huvitavat metsa kohta kohtumistel RMK-s.

 

Kaheksateistkümne aasta jooksul on meie õppepäevadel osalenud tublisti  üle saja tuhande üheksanda klassi õpilase ja neid saatva õpetaja.

 

Õppepäevadel osalemine on avardanud õpilaste silmaringi, andnud parema arusaamise kodanikuõpetusest ja sütitanud neis huvi paremini järgida riigis toimuvat.

 

Sel aastal on meil ka palju uut:  meie partner Tallink pakkus välja laevakülastuse asemel huvitava meretunni Meremuuseumis. Eelmise õppeaasta lõpus alustasime koostööd pika nimega asutusega - Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametiga (eu-LISA), et lapsed saaksid külastada nende poolt pakutud huvitavat objekti. Samuti   on meie värske koostööpartner  RMK: lastel on hea võimalus tutvuda Metsamajaga, et ammutada teadmisi  rohelisest kullast ja kõigest sellest, mis metsaga seotud.

 

Aastast 2019  oleme Haridus – ja Teadusministeeriumi starteegiline partner.

 

Tugeva panuse Minu Riik programmi õnnestumiseks on andnud kohalikud omavalitsused, rahastades õpilasrühmade sõidud Tallinnasse. Veelkordne aitäh neile selle eest!

 

Kohtumiseni uuel õppeaastal uute üheksandikega ja meie koostööpartneritele soovime meeldivat koostööd Minu Riik ettevõtmiste toetamisel!

 

Loodame kogu hingest, et viirus ei peata Minu Riik õppepäevade toimumist!

 

 HEAD KOOLIAASTAT KÕIGILE!

 

Toivo Keva

Minu Riik tegevjuht