Head uut kooliaastat!

26.08.2012

Austatud koolijuht, õpetajad, meie head toetajad ja koostööpartnerid!


HEAD UUT KOOLIAASTAT!

Kodanikuhariduse programm Minu Riik tänab Teid viljaka koostöö eest kümne aasta jooksul. Üle 72 tuhande koolinoore pea kõigist Eestimaa linnadest ja valdadest on saanud selle aja jooksul osa õppepäevadest Riigikogus, Vabariigi Valitsuses ja Presidendi Kantseleis, avardanud oma silmaringi Politsei –ja Piirivalveametis, tutvunud laevandusega Tallinki laevadel, käinud vaatamas mis toimub panganduses jne.

Haridus– ja Teadusministeerium, Riigikogu, Tallinna Haridusamet ja Minu Riik tunnustasid aktiivse lõimumisalase töö eest ja seoses Minu Riik 10. sünnipäevaga järgmisi meie tublisid abilisi:

Albina Tammemäe – Audentese Eragümnaasiumi vene keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik

Ljudmila Jelanskaja – Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse vanemõpetaja

Archibald-Stiwan Kald – Riigikogu infotalituse konsultant

Urve Palo – Riigikogu liige, Minu Riik Nõukogu liige

Piret Reinson – Nordea Panga turundusjuht

Marika Rohulaid – giid-tõlk

Veera Markova – giid-tõlk

Ludmila Soon – giid-tõlk

Mare Paloots – Rakvere Reaalgümnaasiumi õpetaja

Ene Saar – Tallinna Reaalkooli direktori asetäitja. Minu Riik Nõukogu liige

Kelli Saaren – Riigikantselei spetsialist

Tauno Võhmar – Jõhvi vallavanem

Kaupo Kallas – Paldiski linnapea

Anna Zubova – Narva Kesklinna Gümnaasiumi õppealajuhataja

Silva Gerassimov – Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasiumi õppealajuhataja

Pärja Kesküla – Aseri Keskkooli õpetaja

Pilel Luiga – Politseiameti-poolne programmi koordinaator

Raivo Küüt – Politseiameti peadirektor

Heigo Sahk – giid-tõlk, Minu Riik Nõukogu liige

Juta Leinasaar – Minu Riik kauaaegne giid-tõlk ja koordinaator

Janek Keernik – Orbit Wrigley juht

Niina Sõtnik – Tallinna Tõnismäe Reaalkooli direktor

Lauri Luik – Riigikogu liige, Minu Riik Nõukogu liige

Irina Bahramova – Narva Soldino Gümnaasiumi õppealajuhataja

Meie 10. tööaasta lõpuaktusel tõdes Riigikogu esimees ja Minu Riik patroon Ene Ergma selle programmi vajalikkust õpilaste silmaringi laiendamiseks ja oma riigiga sina-peale saamiseks.

Lisaks õppepäevadele oleme korraldanud igal aastal kodanikupäevaks esseekonkursi, mis viimastel aastatel on pälvinud õpilaste seas eriti hea vastuvõtu: eelmisel aastal saime üle 600 kirjutise rohkem kui 80 koolist.

Tugeva panuse meie programmi õnnestumiseks on andnud kohalikud omavalitsused, rahastades õpilasrühmade sõidud Tallinnasse. Veelkordne aitäh neile selle eest!

2012/2013 õppeaastal alustame oma üheteistkümnendat tööaastat. Iga uus aasta on toonud midagi uut, nii ka sel aastal tahame õpilasi viia lisaks riigijuhtimisstruktuuridega tutvumisele veel Tallinna sadamasse, et näidata, kuidas üks mereriik toimib. Samuti on kavas Politsei –ja Piirivalveameti, Ajaloomuuseumi, Eesti Panga Muuseumi ja Tallinki laevade külastamine.

Üheteistkümnendat  korda kuulutame välja ka kodanikupäeva esseekonkursi, viime läbi lõimumisalase konverentsi, Koostöös Tallinkiga tahame koolidele korraldada veel ühe huvitava võistluse.

Meie koostööpartneritena jätkavad laevafirma Tallink (lapsed saavad tutvuda laevadega, käia katlaruumist-kaptenisillani), AS EMT, Nordea Pank ja Orbit Wrigley. Programmi toetab Haridus –ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu.

Loodame, et uuel kümnendil saame uutele üheksandikele pakkuda veelgi sisutihedamaid õppepäevi ja ka juba mitmendat korda käinud õpetajatelegi midagi üllatavat!

Meeldivalt jätkuvat koostööd soovides ja Teie abile ja toetusele lootes,

Toivo Keva
KHP Minu Riik tegevjuht