Head Uut Kooliaastat kõigile!

16.10.2019

Head Uut Kooliaastat kõigile!

Meil on heameel teatada, et Kodanikuhariduse programm Minu Riik alustab sellest sügisest oma 18. tööaastat!

Üleriigiline integratsiooniprojekt MINU RIIK käivitus 2002/2003 õppeaastal riikliku programmi “Integratsioon eesti ühiskonnas 2000-2007” raames koostöös Rahvastikuministri büroo, Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei ja Riigikantseleiga. See oli  mõeldud eeskätt vene õppekeelega üldhariduskoolide üheksandate  klasside õpilastele, milline tutvustab õpilastele riiki ja võimu ning poliitilisi institutsioone. Järgnevatel aastatel liitusid programmiga ka eest õppekeelegai koolid Lääne-Virust, Raplamaalt ja Tartu linnast.

Alates 2009/2010 õppeaastast kannab Minu Riik kodanikuhariduse programmi nime.

Me täname kõiki seitsmeteistkümne aasta jooksul saadud toetuse ja abi eest, tänu millele avanes meie koolinoortel võimalus osaleda sisukatel ja arendavatel õppepäevadel Presidendi Kantseleis, Parlamendis ja Vabariigi Valitsuses, kohtuda Riigikogu liikmetega, võtta osa viktoriiniküsimustele vastamisest, osaleda huvikäigul Tallinki laevadel, Euroopa majas tutvuda lähemalt Euroopa Liidu tegemistega ja käia tutvumas panganduse ajaloo ja tänapäevaga Eesti Panga Muuseumis.

Seitsmeteistkümne aasta jooksul on meie õppepäevadel osalenud tublisti  üle saja tuhande üheksanda klassi õpilase ja neid saatva õpetaja.

Kahtlemata on õppepäevadel osalemine avardanud õpilaste silmaringi, andnud parema arusaamise kodanikuõpetusest ja sütitanud neis huvi paremini järgida riigis toimuvat.

Sel aastal on meil ka palju uut: meiega programmiga liitusid Saaremaa koolid, kel avaneb nüüd võimalus tutvumiseks oma riigiga Tallinnas. Meie partner Tallink pakkus välja laevakülastuse asemel huvitava meretunni Meremuusuemis. Eelmise õppeaast lõpus alusatsime koostööd pika nimega asutusega - Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametiga (eu-LISA), et lapsed saaksid külastada nende poolt pakutud hivitavat objekti. Sellest õppeaastast on meie koostööpartneriks ka RMK: lastel on hea võimalus tutvuda Metsamajaga, et ammutada teadmisi meie rohelisest kullast ja kõigest sellest, mis metsaga seotud.

Aastast 2019  oleme Haridus – ja Teadusministeeriumi starteegiline partner.

Tugeva panuse Minu Riik programmi õnnestumiseks on andnud kohalikud omavalitsused, rahastades õpilasrühmade sõidud Tallinnasse. Veelkordne aitäh neile selle eest!

Kohtumiseni uuel õppeaastal uute üheksandikega ja meie koostööpartneritele soovime meeldivat koostööd meie ettevõtmiste toetamisel!

 

Toivo Keva

Minu Riik tegevjuht