Käivitus kodanikupäeva esseekonkurss

31.10.2012

Kultuuriministeeriumi ja Kodanikuhariduse programmi MINU RIIK poolt kodanikupäevaks 2012 väljakuulutatud esseekonkursi “Väärikalt läbi elu” Достойно прожить жизнь»)

JUHEND

1. Üldalused

1.1.Konkursi korraldaja on Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Kultuuriministeeriumiga.

1.2.Konkurss on avalik ja üheetapiline.

1.3.Esitatud esseed peavad vastama konkursi tingimustele.

 

2. Eesmärk

Kodanikupäevaks pühendatud esseekonkursi eesmärgiks on saada üldhariduskoolide õppurite kirjutisi, mis näitaksid Eestimaal elavate tegusate ja ettevõtlike, erinevate elualade inimeste panust Eesti ühiskonda.

 

3. Tingimused

3.1.Konkursist võivad osa võtta kõigi üldhariduskoolide IX – XII klasside õpilased.

3.2.Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe essee.

3.3.Konkursile esitatud essee võib olla kirjutatud kas eesti või vene keeles.

3.4. Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4 formaadis paberile (käsitisi kirjutatuna kuni 2 A4).

3.5. Konkurss kestab  29. oktoobrist  kuni 16. novembrini 2012 a.

 

4. Konkursi tööde esitamine

4.1. Esseed  esitada  elektooniliselt või paberkandjal kas trükituna või käsitsi kirjutatuna.

4.2. Essee esitamise viimane tähtaeg on 16. november 2012.

4.3. Konkursitöö tuleb saata kas e-posti aadressile info@minuriik.ee või postiga Kodanikuhariduse programmi Minu Riik büroosse Estonia pst. 5a 10143 Tallinn, märgusõna ümbrikule “ESSEEKONKURSS”.

4.4. Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:

  • ees – ja perekonnanimi (kirjutatuna trükitähtedega)
  • kool ja klass
  • kodune aadress koos sihtnumbriga
  • e-posti aadress 
  • kontakttelefon
  • juhendaja õpetaja ees- ja perekonnanimi

 

5. Preemiafond

Ette on nähtud välja anda  üks esimene, üks teine, üks kolmas koht ja ergutuspreemiad. Sobiva tasemega  tööde  puudumisel võib žürii auhindade väljaandmisel teha muudatusi. Auhinnafondi toetajad on:  Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kodanikuhariduse programm Minu Riik, laevafirma Tallink, Nordea Pank, Orbit Wrigley.

 

6. Esseede kasutamine

Esseekonkursi tööd jäävad hoiule Kodanikuhariduse programmi Minu Riik büroosse. Konkursitöid on õigus kasutada autoriga kokkuleppel  trükistes või trükistena.

Konkursi võidutööd pannakse välja konkursi võitjate autasustamisüritusel.

 

7. Žürii

Võistlustöid hindab 13-liikmeline žürii, kuhu kuuluvad:

Laine Randjärv – Riigikogu I aseesimees (žürii esimees)
Toivo Keva – Kodanikuhariduse programmi Minu Riik tegevjuht (žürii aseesimees)
Aleksandr Dulitšenko – TÜ slaavi filoloogia emeriitprofessor, filoloogiadoktor
Piret Reinson – Nordea Panga turundus .ja kommunikatsiooniosakonna juhataja
Ljudmila Jelanskaja – Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse vanemõpetaja
Albina Tammemäe – TEA Keeltekool vene keele õppejõud
Anneli Oidsalu – Tallinna Prantsuse Lütseumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja
Natalja Akimova – Tallinna Tõnismäe Reaalkooli vene keele ja kirjanduse õpetaja
Märt Treier – vabakutseline ajakirjanik ja meediaõpetaja
Lauri Luik – Riigikogu liige; Minu Riik Nõukoja liige
Rein Veidemann – Tallinna Ülikooli eesti kultuuriloo professor
Viivika Okspuu – Riigikogu infotalituse konsultant
Sirli Tooming – Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna peasepetsialist  

 

8. Võitjatest teavitamine

Võitjate nimed avaldatakse Kultuuriministeeriumi (www.kul.ee) ja Minu Riik koduleheküljel (www.minuriik.ee) ning meedias  23. novembriks 2012. Võitjatega võetakse ühendust individuaalselt ja nad kutsutakse auhindade kättesaamiseks kultuuriministri  kodanikupäeva pidulikule vastuvõtule 23. novembril 2012.