Esseekonkurss 2022 kiri koolidele

14.10.2022

Austatud koolijuht, õpetaja, õpilane

Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukoguga kuulutab selle aasta kodanikupäeva tähistamiseks välja XXI esseekonkursi üldhariduskoolide 9.–12. klassi õpilastele. Konkursi teema on “Minu raamatukogu - linnas, taskus, südames...! (“Моя библиотека - в городе, в кармане, в сердце...”) ning see kestab 16.10.–15.11.2022.

20 aasta jooksul on programmi Minu Riik korraldatud esseekonkursid olnud väga menukad: eelmisel aastal laekus kodanikpäeva esseekonkursile ligi 400 võistlustööd 93 koolist üle vabariigi. Tublimad kirjutajad on olnud läbi aastate Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve ning ka paljude väikekoolide õpilased.

Nagu eelmistelgi aastatel ootame ka sel aastal vabas vormis kirjutatud töid eesti või vene keeles. Kindlasti ei tohiks õpilased unustada töö alla kirjutada oma nime, kooli ja klassi, kontakttelefoni ja juhendaja/õpetaja nime. Peame kindlasti meeles ka parimate tööde autorite juhendajaid/õpetajaid.

Konkursitöid ootame hiljemalt 15. novembriks 2022 kas posti teel aadressile MINU RIIK, J. Köleri tn. 8, 10150 Tallinn või e-posti aadressile info@minuriik.ee.

Žürii teeb võistlustöödest kokkuvõtte 24. novembriks 2022. Võitjad kutsutakse kas Tallinnas või Tartus toimuvale pidulikule vastuvõtule (aeg ja koht täpsustuvad), kus neile antakse üle diplom ja auhind.

Auhinnafondi toetavad Tartu Oskar Lutsu nimeline Raamatukogu, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Riigikogu, Kultuuriministeerium; Kodanikuhariduse programm Minu Riik, laevafirma Tallink ja Mars Eesti OÜ.

Kutsed vastuvõtule saadetakse konkursi võitjatele individuaalselt; nende nimed avaldatakse 24. novembriks 2022 kodanikuhariduse programmi Minu Riik (www.minuriik.ee) ja Tartu Oskar Lutsu nimelise Raamatukogu (www.luts.ee) kodulehel.

Konkursitingimused on lisatud.

Soovime teravat sulge essee kirjutamisel!

Lugupidamisega

Toivo Keva
kodanikuhariduse programmi Minu Riik tegevjuht korraldustoimkonna liige

Kristina Pai
Tartu Oskar Lutsu nimelise Raamatukogu direktor

Lisainfo: telefon 5032843, e-posti aadress info@minuriik.ee