TÄHELEPANU, ESSEEKONKURSS!

16.10.2023

Austatud koolijuht, õpetaja, õpilane

Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Euroopa Parlamendi Eesti büroo ja Euroopa Komisjoni Eesti esindusega kuulutab selle aasta kodanikupäevaks välja XXII esseekonkursi üldhariduskoolide 9.–12. klassi ja kutseõppeasutuste õpilastele teemal:

“Kui Sina ei lähe valima, siis valitakse Sinu eest“ ("Если ты не пойдёшь на выборы, другие выберут за тебя")

Konkurss kestab 15.10. – 15.11.2023.

21 aasta jooksul on programmi Minu Riik korraldatud esseekonkursid olnud väga menukad: eelmisel aastal laekus kodanikpäeva esseekonkursile mitusada huvitavat ja sisukat kirjutist üle vabariigi. Tublimad kirjutajad on olnud läbi aastate Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, Haapsalu, aga ka paljude väikekoolide õpilased.

Nagu eelmistelgi aastatel ootame ka sel aastal vabas vormis kirjutatud töid eesti või vene keeles. Kindlasti ei tohiks õpilased unustada töö alla kirjutada oma nime, kooli ja klassi, kontakttelefoni ja juhendaja-õpetaja nime. Peame kindlasti meeles ka parimate tööde autorite juhendajaid-õpetajaid.

Konkursitöid ootame hiljemalt 15. novembriks 2023 kas posti teel aadressile MINU RIIK, J. Köleri tn. 8, 10150 Tallinn või e-posti aadressile info@minuriik.ee.

Žürii teeb võistlustöödest kokkuvõtte  24. novembriks 2023. Võitjad kutsutakse 24. novembril 2023  Tallinnasse Euroopa Elamuskeskusse  pidulikule vastuvõtule, kus neile antakse üle diplomid ja auhinnad.

Auhinnafondi toetavad Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand, Euroopa Komisjoni Eesti esindus, Euroopa Parlamendi Eesti büroo, Riigikogu Kantselei,  Kodanikuhariduse programm Minu Riik, AS Tallink ja Mars Eesti OÜ.

Kutsed vastuvõtule saadetakse konkursi võitjatele individuaalselt; nende nimed avaldatakse 24. novembriks 2023 kodanikuhariduse programmi MINU RIIK kodulehel www.minuriik.ee; Euroopa Komisjoni Eesti esinduse kodulehel https://estonia.representation.ec.europa.eu/index_et ja Facebookis: https://www.facebook.com/euroopakomisjon; Euroopa Parlamendi Eesti büroo kodulehel https://tallinn.europarl.europa.eu/et  ja Facebookis https://www.facebook.com/EPIOEestis ning meedias.

Konkursitingimused on lisatud.

Soovime teravat sulge essee kirjutamisel!

Lugupidamisega,
Toivo Keva
Kodanikuhariduse programmi Minu Riik tegevjuht,
korraldustoimkonna liige

Lisainfo: telefon 503 2843, e-posti aadress info@minuriik.ee